Institucionalna saradnja

  • Protokol o borbi protiv nedozvoljene trgovine oružjem

    Prilikom posete Premijera Vučića, dvojica ministara unutrašnjih poslova potpisala su protokol kojim se osniva Stalna jedinica za kriminalističko-obaveštajne poslove, namenjena borbi protiv nedozvoljene trgovine oružja.

    lire plus

  • Konferencija o ilegalnoj trgovini oružjem

    Od 4. do 6. oktobra 2016. godine, Ambasada Frabncuske u Srbiji će u Beogradu organizovati „Konferenciju o borbi protiv ilegalne trgovine oružjem“, u saradnji sa nadležnim srpskim organima i u skladu sa sporazumom o organizovanom kriminalu koji su potpisali 2013. godine Republika Francuska i Republika Srbija.

    lire plus

gore