15 godina postojanja Francuskog instituta u Nišu ! [fr]

Grad Niš omogućava osnivanje Francuskog instituta u Srbiji 2003. godine (do 2011. godine : Francuski kulturni centar) u najvećem gradu na jugu Srbije. 15 godina francuskog kulturnog i edukativnog prisustva u ovom regionu je proslavljeno u prisustvu Ambasadora Frederik Mondolonija i gradonačelnika Niša Darka Bulatovića.

Ova prva poseta Ambasadora Nišu je takođe omogućila značajnu razmenu razvojnih perspektiva saradnje između grada Niša i Francuske, zahvaljujući angažovanju Francuskog instituta Srbije, kulturnog i edukativnog operatera Ambasade, ali isto tako i podršci grada Arla i oblasti Žirond sa kojima je grad Niš povezan sporazumima o partnerstvu. Ovaj dijalog je takođe doprineo tome da se vratimo na ambicije grada Niša, rodnog grada cara Konstantina, kako bi što bolje valorizovali nasleđe i urbani i turistički razvoj grada uz podršku Francuske.

Ambasador je takođe razgovarao sa gradonačelnikom i prorektorom Univerziteta u Nišu (pridružen Frankofonoj univerzitetskoj agenciji), o izgledima saradnje za razvoj akademskih partnerstava u domenu inovacija.

Proslava 15-to godišnjice Francuskog instituta Srbije u Nišu je na zvaničnom prijemu, okupila više od 200 partnera Ambasade i Francuskog instituta Srbije u Nišu i južne Srbije, zatim zaposlene iz oblasti kulture, obrazovanja i akademske predstavnike, omladinska udruženja, civilno društvo ... Medija i reform centar Niš je zajedno sa ambasadorom, gradonačelnikom i Aleksandrom Mirićem, arhitektom-konzervator i autorkom umetničke izložbe « Merak » koja je tom prilikom otvorena, takođe je omogućio povratak na snažnu tradiciju francusko-srpske saradnje na jugu Srbije i njene orijentacije za budućnost.

publie le 25/04/2018

hautdepage