AFD se zalaže, zajedno sa Svetskom bankom, za podršku mapi puta Srbije u vezi klimatskih promena [fr]

Delegacija Francuske agencije za razvoj (AFD) posetila je Beograd u periodu od 26. do 29. januara, u okviru pripreme programa finansijske i tehničke podrške Srbiji u ispunjavanju obaveza u domenu borbe protiv klimatskih promena. AFD planira da izdvoji 50M€ u obliku zajma za finansiranje javnog sektora, uz Svetsku banku koja priprema dodatni finansijski angažman.

Tokom ove posete, održani su radni sastanci sa svim relevantnim srpskim partnerima, uz podršku Svetske banke, sa kojom AFD održava blisko strateško i operativno partnerstvo u regionu. Planirana podrška bila bi sprovedena u vidu zajma za javni sektor u vrednosti od 50 miliona evra koje odobrava AFD, uz dodatno finansiranje Svetske Banke istog tipa, trenutno u procesu odobrenja.

JPEG

Poseta je rezultirala dogovorom sa nadležnim srpskim ministarstvima u vezi sa sadržajem i kalendarom programa, čiji se zvaničan početak očekuje u aprilu. Cilj ovog programa je podrška srpskim vlastima u ispunjavanju njihovih klimatskih obaveza, u skladu sa Pariskim sporazumom i procesom pridruživanja Evropskoj uniji, naročito po pitanju smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i sprovođenjem mera u cilju prilagođavanja stanovništva i privrednih sektora koji su izloženi efektima klimatskih promena.

JPEG

Ovo je jedan od prvih projekata koje je AFD identifikovala u Srbiji od otvaranja regionalne kancelarije u Beogradu u septembru 2019. godine i prva tehnička poseta Srbiji stručnjaka iz sedišta AFD-a od početka krize Covid-19. Ova poseta naglašava vitalnost francusko-srpske saradnje, kako u ekonomskom smislu, tako i u pogledu odgovora na izazove klimatskih promena, pitanje koje je u središtu prioriteta intervencije AFD-a u Srbiji i u regionu. Pored ovog zajma, AFD će takođe pokrenuti ovog meseca i program tehničke saradnje za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine i drugih srpskih javnih institucija u okviru sprovođenja mape puta za klimatske promene na nacionalnom i lokalnom nivou. Pokretanje ovog programa se očekuje u narednim nedeljama, nakon usvajanja Zakona o klimatskim promenama, koji priprema Vlada Republike Serbije.

publie le 02/02/2021

hautdepage