Ambasada Francuske u Srbiji podržava borbu protiv svih oblika diskriminacije u Srbiji [fr]

Ambasada Francuske u Srbiji podržava projekte na lokalnom nivou čiji su nosioci udruženja i organizacije civilnog društva u Srbiji koji se zalažu za ravnopravnost između žena i muškaraca i koji se bore protiv diskriminacije prema LGBTI osobama, osobama koje žive sa HIV-om i/ili koje su hendikepirane.

Pored aktivnosti koje sama realizuje, Ambasada Francuske u Srbiji podržava kvalitetne projekte čiji su nosioci udruženja i organizacije civilnog društva u Srbiji, a čija su ciljna grupa mladi i koji se realizuju na čitavoj teritoriji Srbije. Poziv za dostavljanje projekata objavljen je u proleće 2019. godine, a nakon toga je komisija za selekciju bila zadužena da odabere projekte koji će imati najveći uticaj u borbi protiv diskriminacija na nivou određene lokalne zajednice.

Komisija za selekciju projekata odlučila je da odobri subvencije za 8 projekata

Ime organizacijeLokalna zajednicaCiljna grupaOpis projekta
Antikrizni Centar Leskovac LGBTI populacija na jugu Srbije Organizovanje 6 konferencija u cilju senzibilizacije
EVE Valjevo Žene u ruralnim područjima Obuka za rad u poljoprivredi, na preradi i prodaji lokalnih proizvoda
Kokoro Bor Mladi sa problemima, borba protiv diskriminacija Projekat dnevnog centra, obuka za 20 promotera tolerancije
CEMA Čačak, Gornji Milanovac Hendikepirane žene Radionice i obuke : borba protiv dvostruke diskriminacije u javnom životu
Savez slepih Srbije Užice Hendikepirane žene u ruralnim područjima Obuka za rad na preradi vune
IZAĐI Novi Sad LGBTI Forum teatar o boljoj vidljivosti LGBTI ; uključeno više gradova u Vojvodini
Novosadska ženska inicijativa Novi Sad Mladi i deca školskog uzrasta, borba protiv stereotipa i rodnog nasilja "Uključite dečake", 10 radionica u školama
Duševna oaza Vršac Žene žrtve porodičnog nasilja Promovisanje mentalnog zdravlja

publie le 01/08/2019

hautdepage