Ambasador Francuske posetila Obrenovac

Ambasadorka Francuske u Srbiji, gospođa Kristin MORO je posetila 17. oktobra Obrenovac, beogradsku opštinu koja je bila posebno teško pogođena poplavama prošle godine u maju.

Ambasadorka je ubrzo nakon zvaničnog početka svoje ambasadorske misije u Srbiji izrazila želju da poseti Obrenovac da stekne lični uvid u situaciju nekoliko meseci posle poplava u maju mesecu. Gradonačelnik Čučković objasnio je ambasadorki okolnosti u kojima se desila katastrofa i prioritete pomoći. Ambasador je podsetila sa koliko su emocija i solidarnosti francusko stanovništvo i vlasti njene zemlje pratile ovaj katastrofalni događaj. Ona je tom prilikom posetila, zajedno sa ekspertima iz opštine, nekoliko lokacija o kojima je bilo govora tokom sastanka u opštini. Naime, Francuska pokušava da utvrdi, u koordinaciji sa nadležnim organima u okviru srpskih vlasti, u koje će se projekte uključiti u okviru svoje finansijske pomoći namenjene obnovi područja pogođenih poplavama.

Objavljeno 23/10/2014

gore