Ambasador Francuske u Srbiji, povodom nacionalnog praznika Republike Francuske

Proslava nacionalnog praznika Francuske u Srbiji je povod da sa radošću konstatujemo napredak u francusko srpskim odnosima od predhodnog praznika.

Sporazum o strateškom partnerstvu koji je potpisan 2011, sada je ratifikovan i mi ga s ubeđenjem primenjujemo u mnogim oblastima. Od tada je potpisano nekoliko sporazuma kojima se jača naša saradnja u oblasima poljoprivrede, carina, kao i u oblasti finansiranja velikog projekta kakav je budući beogradski metro.

Napori koje činimo u korist mladih ostaju prioritet i radujem se što mogu da kostatujem da je potpisano pet novih partnerstava između univerziteta naše dve zemlje i da broj srpskih studenata u Francuskoj iz godine u godinu raste, s obzirom da ih je sada više od 650. Među njima je i 40 mladih koje sam nedavno imao čast da ugostim i kojima ove godine dodeljujemo stipendije za master ili doktorske studije.

Pošto je najbolja priprema za studiranje u Francuskoj učenje jezika, srećan sam što broj onih koji uče naš jezik nastavlja da raste i već ih ima više od 126 hiljada, od kojih je 270 đaka uključeno u bilingvalna odeljenja. Od prošlog praznika, sa zadovoljstvom smo otvorili bilingvalno odeljenje u Novom Beogradu i nadamo se da ćemo pokrenuti još tri ovakva odeljenja u narednih 15 meseci. Paralelno, broj nosilaca diploma DELF i DALF takođe raste : sa 839 prošle godine, ove godine očekujemo da ćemo dodeliti 900 diploma.

U oblasti ekonomije, stvari se takođe kreću u dobrom pravcu. Uprkos krizi, trgovinska razmena između naše dve zemlje je porasla za 11% od prošle godine i ja u tome želim da vidim pozitivan efekat sprorazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Takođe me raduje što se francuske investicije nastavljaju pošto su četiri nova francuska preduzeća investirala u Srbiju u toku protekle godine a da se tri investitora koja su već prisutna spremaju za dodatna ulaganja ili su to već učinili. Ove nove investicije dostižu 184 miliona evra i predstavljaju novih 650 radnih mesta. Ovome treba dodati i nova ulaganja koja je najavio Mišelin iz Pirota koja dostižu 170 miliona evra i novih 700 zaposlenih.

Jačanje veza između Francuske i Srbije se takođe dešava i na nivou Evropske unije i radujemo se što je Srbija zvanični kandidat za članstvo u EU, što je bila odluka koju je moja zemlja zdušno podržala. Veoma nas raduje i ispunjava ponosom što je prvo učešće Srbije u jednoj vojnoj misiji EU bilo upravo u partnerstvu sa Francuskom.

I u Francuskoj i u Srbiji, ove godine su održani izbori, ali promene vlada ne menjaju duboke razloge na kojima počiva naše partnerstvo. Čim vaša zemlja bude sa odlučnošću izabrala da nastavi svoj put ka EU, Francuska će biti uz nju. Nedavno otvaranje pregovora o pridruživanju sa Crnom Gorom pokazuje da se proces proširenja nastavlja.

Želim da za sledeću proslavu 14. jula, budemo u mogućnosti da konstatujemo iznova da su načinjeni značajni pomaci u svim oblastima, koji će potvrditi, kao što to čine i ove godine, da su prijateljstvo i saradnja između Francuske i Srbije čvrsti, dinamični i okrenuti ka budućnosti.

Objavljeno 30/08/2012

gore