Ambasador u čast 57. Oktobarskog salona i umetnice TKV [fr]

13. septembra, ambasador Mondoloni ugostio je u rezidenciji Ambasade Francuske selektore izoložbe Daniel Kvaran i Gunar B. Kvarana kao i umetnike koji učestvuju na 57. Oktobarskom salonu Mari-Anž Gijemino, Fabris Iber, Margerit Imo, Elika Hedaia, Vladimir Veličković i Ero. Time je želeo da pozdravi njihovu umetničku viziju koja doprinosi tome da ovo izdanje Oktobarskog salona bude značajan događaj ne samo u Beogradu i Srbiji već koji doprinosi i značaju Srbije na međunarodnoj umetničkoj sceni.

Ovi umetnici su odlučili da slave raznolikost kao “Čudo kakofonije”, proslavljajući značaj otvorenosti prema onome što je drugačije, prema umetničkoj raznolikosti – od imaginarnog do raznolikosti tehnika. Sve su to vrednosti koje se nalaze u srži delovanja Francuske. Francuska je stavila humanističku kulturu u svoj obrazovni kod, da bi pomogla učenicima da oforme sopstveni sud, sopstveni ukus i senzibilitet.

Takođe, Francuska svake godine dodeljuje stipendije mladim srpskim umetnicima, kako bi u Francuskoj mogli da obogate svoja umetnička istraživanja novim uticajima. Veze koje oni tamo izgrađuju igraju bitnu ulogu u održavanju dinamičnosti francusko-srpskih odnosa o čemu će verovatno, jednog dana, svedočiti i dela koja oni budu stvorili.

Ambasador je takođe pozdravio vitalnost brojnih umetničkih galerija i drugih institucija, kao što su Muzej afričke umetnosti, koji će 18. oktobra, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji, ugostiti Masinisu Selmanija, Matica srpska u Novom Sadu - sa kojom Ambasada često sarađuje – ili Muzej savremene umetnosti Vojvodine - u kojem je prošle nedelje otvorena francusko-srpska strit-art izložba.

Tokom ovog prijema 13. septembra, ambasador je takođe želeo da izloži u Rezidenciji dela strit-art beogradske umetnice TKV koja slika na platnu, drvetu ili papiru. Ona je prošle godine u decembru imala svoju izložbu u Francuskom institutu u Srbiji, a učestvuje i na izložbi koja je nedavno otvorena u Novom Sadu. Ona je nekoliko svojih radova ustupila Ambasadi na godinu dana; TKV će takođe biti pozvana da samostalno izlaže u pariskoj galeriji Litium 2019. godine.

Objavljeno 14/09/2018

gore