Ambasadorka Francuske u poseti Petnici

Prilikom svoje posete gradu Valjevu, Ambasador Francuske, Kristin Moro, prihvatila je poziv mladih istraživača Petnice da sa njima razgovara o klimatskim promenama, što je tema sa kojom će se oni ubuduće susretati svakodnevno. Na predavanju koje je na ovu temu održala i kome su prisustvovali i učenici dvojezičnog odeljenja Valjevske gimnazije, ambasadorka je podvukla važnost uloge koju će mladi istraživači imatim u cilju prilagođavanja klimatskim promenama, u pronalaženju inovativnih rešenja za zelene ekonomije sutrašnjice.

Pošto je odgovorila na brojna pitanja publike, ambasadorka je razgovarala i sa direktorom Istraživačke stanice Petnica, g. Vigorom Majićem, o mogućnostima unapređivanja postojeće uspešne saradnje između Petnice i Francuskog instituta. U Petnici je izražena želja da se dodatno razviju veze sa Francuskom i unapredi postojeća saradnja, uspostavljena pre tri godine, sa Univerzitetom Pariz Dekart koji bi omogućila veću mobilnost predavača i studenata istraživača ove dve institucije.

Na kraju posete, ambasadorka je potvrdila svoju podršku postojećim zajedničkim projektima popularizacije nauke Francuskog instituta i Petnice, uz želju da se oni ne samo nastave, nego i intenziviraju .

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

Objavljeno 28/05/2015

gore