Apel iz Manile za akciju u korist borbe protiv klimatskih promena

APEL IZ MANILE ZA AKCIJU U KORIST BORBE PROTIV KLIMATSKIH PROMENA

1. Mi, šefovi država Republike Filipini i Republike Francuske, kao i mnoge ličnosti koje su odlučne da delaju protiv klimatskih promena, okupljeni danas, želimo da podsetimo međunarodnu zajednicu, sve aktere i svetsko javno mnjenje na hitnost borbe protiv klimatskih promena i to na ozbiljan, efikasan i pravedan način.

2. Nešto manje od godinu dana od 21. Konferencije strana potpisnica okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP 21) koja će se održati u Parizu, u decembru 2015. godine, a čiji će se rezultati ticati života milijarde ljudi, pozivamo međunarodnu zajednicu da zaključi ambiciozan, pravedan i univerzalni sporazum o klimi koji će biti u skladu sa naučnim preporukama Međuvladine grupe eksperata o razvoju klimatskih promena kako bi se očuvala naša planeta i omogućilo sledećim generacijama da na njoj žive.

3. Pozivamo da se dela u korist borbe protiv klimatskih promena.

4. Okupljajući se na Filipinima gde je stanovništvo pretrpelo čitav niz klimatskih promena poslednjih godina, svesni smo da su zemlje u razvoju koje su manje doprinele klimatskim promenama, one koje najviše trpe od njihovih posledica. Sigurno je da smo suočeni sa analognim pretnjama i da delimo iste slabosti, ali mi raspolažemo adutima i različitim sredstvima da istaknemo ove izazove. Međutim, verujemo da je moguće smanjiti našu ranjivost i našu izloženost klimatskim opasnostima. Filipinsko stanovništvo je pokazalo izuzetnu otpornost u tom smislu.

5. Pozivamo na solidarnost i pravednost u odnosu na klimatske promene.

6. Potreban nam je jedan sporazum, plod pregovora koji bi bio prihvaćen od strane sviju i u korist svih, koji uzima u obzir sve različite situacije i koji vodi ka različitim perspektivama kako bi se ubrzale kolektivne akcije. Potreban nam je sporazum kako bi se umanjila emisija štetnih dejstava, stvorile ekonomske mogućnosti i obezbedila sredstva za upravljanje povezanim rizicima koji su već predvidivi u skorijoj budućnosti.

7. Pozivamo na saradnju kako bismo se suprotstavili klimatskim promenama.

8. Ekonomski rast, održivi razvoj i borba protiv siromaštva su ciljevi koji treba i mogu da budu zajedno dostignuti. Ali da bi se obezbedio jednak pristup održivom razvoju za sve, potrebno je da se stave na raspolaganje uvećana sredstva za njihovu primenu.

9. Pozivamo na finansijsku i tehnološku solidarnost.

10. Smatrajući da dostižemo tačku sa koje nema povratka u oblasti klimatskih promena i da treba da pređemo sa reči na dela, svečano pozivamo:

A. Sve države da rade na konkretan i brz način u borbi protiv klimatskih promena, naročito protiv njihovih uticaja i pozivamo ih da predstave predviđeni doprinos koje je određen na nacionalnom nivou u funkciji stanja i nacionalnih kapaciteta;

B. Razvijene zemlje i zemlje u razvoju koje su sposobne i koje žele da to učine da daju najsiromašnijim i najranjivijim zemljama sredstva za adekvatnu primenu, a da bi im se pomoglo da se transformišu u otporne teritorije i ekonomije sa niskom potrošnjom ugljenika.

C. Sve aktere, države, teritorijalne kolektivitete, preduzeća, civilno društvo, nevladine organizacije, univerzitete i građane da u potpunosti preuzmu svoju ulogu u borbi protiv klimatskih promena, a naročito protiv njihovih uticaja i za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa povezanih sa klimatskim promenama kroz individualne napore ili zajedničke inicijative; i

D. Svakog da prenese ovaj apel i da postane svestan potrebe da se brzo i svugde dela kako bi se došlo da sporazuma na svetskom nivou o klimatskim promenama u decembru u Parizu.

Marion Kotijar, Melani Loran i brojne francuske i filipinske poznate licnosti pozvale su medjunarodnu javnost da se bori protiv klimatskih promena.

JPEG

Video apela u Manili: Lorin Legarda, filipinska senatorka, et Marion Kotijar, francuska glumica, zajedno su pročitale apel}

Više o tome:

- Apel u Manili na France Diplomatie

Objavljeno 04/07/2018

gore