Arlem Dezir – predstavnik OEBS-a za slobodu medija

Francuska pozdravlja odluku, koju su 57 država učesnica Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju donele konsenzusom - da imenuju Arlema Dezira (Harlem Désir) na mesto predstavnika za slobodu medija ove organizacije počevši od 19. jula 2017.

OEBS je međunarodna organizacija koja okuplja sve zemlje evropskog kontinenta kao i Sjedinjene Američke Države, Kanadu, republike Centralne Azije i Mongoliju i radi u korist stabilnosti, mira i demokratije.

Njene oblasti nadležnosti pokrivaju takođe saradnju u političkim, vojnim, ekonomskim i oblastima vezanim za životnu sredinu kao i brojne obaveze u oblasti ljudskih prava, demokratizacije i pravne države. U ovoj organizaciji, nastaloj 1994. nakon Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji sa sedištem u Beču, odluke se donose konsenzusom 57 država učesnica u stalnom savetu ili na ministarskom savetu koji se sastaje na godišnjem nivou. Njene aktivnosti sprovodi sekretarijat, misije na terenu i tri samostalne institucije : kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), visoki komesar za nacionalne manjine i predstavnik za slobodu medija.

Francuska koristi ovu priliku da pozdravi imenovanja g. Tomasa Gremingera (Thomas Greminger) na mesto generalnog sekretara, gđe Ingibjörg Gisladottir kao nove direktorke ODIHR-a kao i imenovanje g. Lamberta Zanijera (Lamberto Zannier) na mesto visokog komesara za nacionalne manjine.

Francuska će nastaviti da daje podršku aktivnostima OEBS-a i njenim institucijama posebno kroz punu odbranu poštovanja njenih mandata, samostalnosti i resursa.

PNG

publie le 28/02/2023

hautdepage