Ataše za unutrašnje poslove

< img470 | centar >

Ataše za unutrašnje poslove zadužen za policijsku operativnu i tehničku saradnju je Filip Feliks-Ankanen (Philippe Felix-Uncanin). Njegov pomoćnik zadužen za imigraciona pitanja je oficir za vezu, Zaim LIKOVIC.

Više informacija

Kontakt podaci su:

Ambasada Francuske
Pariska 11
11000 Beograd
011/302 35 69

E-mail : [ Sctip.BELGRADE-AMBA@diplomatie.gouv.fr- > Sctip.BELGRADE-AMBA@diplomatie.gouv.fr ]
[ philippe.felix-uncanin@diplomatie.gouv.fr- > philippe.felix-uncanin@diplomatie.gouv.fr ]

Objavljeno 20/09/2016

gore