Atout France [fr]

« Atout France » je agencija za turistički razvoj Francuske. Njen zadatak je da jača francusku poziciju na međunarodnom planu.

Ova agencija daje podršku francuskim regionima prilikom izrade strategije razvoja i pripreme investicionih projekata kako bi se stimulisala francuska turistička ponuda i povećao njen kvalitet.

« Atout France » stavlja takođe na raspolaganje u korist svojih 1300 partnera sredstva za bolje razumevanje turističke potražnje i predlaže im marketinške i promotivne akcije. I konačno, Agencija je zadužena za klasifikaciju, registraciju, izdavanje label etiketa, kako bi se garantovao kvalitet pruženih usluga posetiocima.

Agencija radi na međunarodnom nivou zahvaljujući mreži od 32 kancelarije u 29 zemalja. Kancelariju u Beču u Austriji koja pokriva 10 tržišta među kojima je i tržište Srbije, vodi Emanuel Marsenkovski (Emmanuel Marcinkowski).

Zbog njenog statusa ekonomske interesne grupe (privatno pravo), Agencija je na nacionalnom nivou zadužena za sektor razvoja turizma. Ovaj operater je pod nadležnošću ministra za Evropu i spoljne poslove koji predsedava njegovom generalnom skupštinom.

  • U Srbiji

Na tržištu Srbije, « Atout France » je uglavnom usmeren na organizaciju aktivnosti vezanih za promociju određenih destinacija kod turoperatera i turističkih agencija kao što su na primer radionice za više tržišta u Francuskoj (« Grand ski » u januaru, « Rendez-vous en France » u martu i « Put vinograda » u oktobru), radionica posvećena « Planinama zimi » koja se održava svake dve godine u Beogradu ili veliki godišnji događaj namenjen zoni « Austrija i Centralna Evropa » pod nazivom « French Rendez-vous » u Beču.

« Atout France » aktivno sarađuje sa medijima u Srbiji pozivajući novinare i influensere iz Srbije na « putovanja za medije » po Francuskoj koji nakon putovanja dele svoja iskustva o raznolikosti našeg kulturnog i prirodnog bogatstva sa čitaocima u Srbiji.

« Atout France » radi sa Srbijom preko svoje kancelarije u Beču.

Za više informacija :

Kontakt :
Gordana Malic
zadužena za srpsko tržište – sa sedištem u Beču

Prinz-Eugen-Strasse 72/2/2.3
A-1040 Vienne - Autriche
Tél.: +43 503 28 92-24
Courriel: Gordana.Malic@atout-france.fr

publie le 11/06/2020

hautdepage