Beograd se pridružio najvećoj svetskoj klimatskoj inicijativi ! [fr]

Grad Beograd preduzima nove značajne korake prema ublažavanju i prilagođavanju na klimatske promene, nakon usvajanja, neposredno pre COP 21, prvog opštinskog akcionog plana u Srbiji u korist borbe protiv klimatskih promena: gradonačelnik Beograda, gospodin Siniša Mali, potpisao je 5. juna u Parizu, Konvenciju gradonačelnika za klimu i energiju, kao i Pariski poziv.

Ovim novim angažmanom, Beograd se uključuje u mrežu od 6.800 potpisnika, predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti, koji su uključeni na dobrovoljnoj osnovi u sprovođenje evropskih ciljeva u pogledu klime i energije na svojim teritorijama, u cilju smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte za 40% do 2030. godine. 211 miliona ljudi obuhvaćeno je ovom namerom i stanovnici Beograda će imati koristi od inovativnih mera za zaštitu svoje životne sredine i energetske efikasnosti.

Osim toga, kroz Pariski poziv, Beograd pokazuje svoju odlučnost da prevaziđe nivo ambicija koji je utvrđen Sporazumom u Parizu o klimatskim promenama, pristupajući sada mreži koja okuplja kompanije, investitore, gradove i regione širom sveta, što predstavlja 150 miliona ljudi i 11.000 milijardi dolara investicija. Ova inicijativa ima za cilj da ubrza potrebne promene kako bi se odgovorilo izazovima klimatskih promena.

Ambasada Francuske u Srbiji pozdravlja dinamičnost Grada Beograda u borbi protiv klimatskih promena.

publie le 09/06/2016

hautdepage