Biografija Francuskog ambasadora u Srbiji

JPEG

Njena Ekselencija gospođa Kristin MORO (Christine MORO)

JPEG
JPEGIzvanredni i opunomoćeni ambasador Francuske u Srbiji

Opunomoćeni ministar I klase

- Rođena 2. jula 1955. godine u Arlu (Buš di Ron)
- Udata za g. Luja MORO-a

Diplome

- Diploma iz oblasti jezika i književnosti (italijanski)
- Diplomirani pravnik

Počasti i odlikovanja

- Vitez Legije časti
- Oficir Nacionalnog reda zasluga

Karijera

- od oktobra 2014: Izvanredni i opunomoćeni ambasador Francuske u Srbiji
- 2011-2014: Ambasador u Albaniji.
- 2010-2011: Pomoćnica generalnog direktora Visokog saveta za strateške obuke i istraživanja.
- 2007-2009: Generalni konzul u Istanbulu.
- 2005-2007: Pomoćnica direktora za Evropsku saradnju
- 2005: Inspektor pri spoljnim poslovima.
- 2001-2005: Generalni konzul u Napulju.
- 1997-2001: Zamenica direktora za Centralnu Evropu.
- 1994-1997: Druga savetnica u Bonu, 1994-1997.
- 1991-1994: Prvi sekretar u Londonu.
- 1988-1991: Direkcija za Odnose u oblasti kulture, nauke i tehnike.
- 1985-1988: Direkcija za Evropu (Istočna Evropa).
- 1982-1982: Drugi sekretar u Bukureštu.
- 1979-1982: Vice-konzul u Kvebeku.

Jezici

- Engleski
- Italijanski
- Nemački

Objavljeno 14/06/2016

gore