Biografija ambasadora [fr]

Žan-Luj FALKONI

Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Francuske u Republici Srbiji

JPEG

Rođen 8. februara 1964.

 • Diplomirao na Visokoj školi za ekonomske i trgovinske studije
 • Diplomirao na Institutu za političke studije
 • Nacionalna škola za administraciju (ENA), klasa "Viktor Igo", 1991.

Karijera

 • 2019 - Izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Francuske u Republici Srbiji
 • 2016-2019. Ambasador, stalni predstavnik u Kancelariji Ujedinjenih nacija i pri međunarodnim organizacijama (Beč).
 • 2014 - 2016. pri kabinetu predsednika Vlade, Direktor za međunarodne, strateške i tehnološke poslove u Generalnom sekretarijatu za odbranu i nacionalnu bezbednost (Pariz).
 • 2009-2013. Ambasador, stalni predstavnik Francuske u Političkom i bezbednosnom komitetu Evropske unije (Brisel).
 • 2007-2009. Ministarstvo spoljnih poslova, savetnik u kabinetu ministra (Pariz).
 • 2005-2007. Ministarstvo spoljnih poslova, načelnik službe za Zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku (Pariz).
 • 2002-2005. Ministarstvo spoljnih poslova, poddirektor za spoljne odnose Evropske zajednice (Pariz);
 • 1999-2002. Ministarstvo spoljnih poslova, Prvi sekretar u Stalnom predstavništvu Francuske u Evropskoj uniji (Brisel).
 • 1997-1999. Evropska komisija, generalna direkcija za ekonomske i finansijske poslove (Brisel).
 • 1995-1997. Ministarstvo privrede i finansija, direkcija za trezor (Pariz).
 • 1991-1995. Ministarstvo spoljnih poslova, direkcija za pravne poslove (Pariz)

Odlikovanja

Vitez Nacionalnog reda za zasluge

Jezici

 • Engleski
 • Nemački

Objavljeno 04/09/2019

gore