Biomasa kao obnovljiv izvor energije : francuska ekspertiza i potencijal Srbije

Ambasada Francuske u Srbiji, u saradnji sa Francuskim Institutom u Srbiji i Centralno-evropskim forumom za razvoj (CEDEF), organizovala je okrugli sto na temu valorizacije biomase i njene upotrebe na lokalnom nivou u Francuskoj i u Srbiji. Francuski i srpski eksperti su naizmenično predstavljali izazove sa kojima se susreću svako u svojoj zemlji u razvoju biomase i svoja izlaganja su ilustrovali konkretnim primerima o različitim mogućnostima upotrebe biomase koje se promovišu i koriste na lokalnom nivou.

Svesni brojnih prednosti koje sa sobom nosi ovaj neiscrpni vid energije, brojni učesnici koji su prisustvovali okruglom stolu su nakon toga mogli da razgovaraju sa predavačima naročito o perpektivama za razvoj biomase u Srbiji. S obzirom na vidni entuzijazam svih prisutnih tokom ovih razgovora, sektor biomase predstavlja plodno tle u Srbiji i ovakvi susreti bi trebalo da su najava za nove vidove francusko-srpske saradnje koje tek treba osmisliti !

PDF - 1.4 Mo
(PDF - 1.4 Mo)

Objavljeno 14/02/2018

gore