Borba protiv zagađenja vazduha [fr]

U okviru francuskog predsedavanja Konferencijom zemalja potpisnica o klimatskim promenama (COP), Ambasada Francuske u Srbiji nastavlja da podržava Srbiju u sprovođenju obaveza preuzetih Pariskim sporazumom, usvojenim 12. decembra prošle godine.

JPEG

Ambasadorka Francuske je s tim u vezi u ponedeljak 21. marta otvorila seminar organizovan u saradnji sa CEDEF-om (Centralno-evropski forum za razvoj) o kvalitetu vazduha, kao izazovu na lokalnom nivou za borbu protiv klimatskih promena.

JPEG
JPEG

Prisutni su bili politički predstavnici, predstavnici lokalnih samouprava, akteri na terenu, članovi civilnog društva, predstavnici akademske zajednice i istraživači: skoro 100 ljudi okupljenih kako bi razgovarali o zagađenju vazduha, preokupaciji građana svesnih svakodnevnih posledica koje ono ima po kvalitet života i zdravlje.

Ovaj sastanak je omogućio da se podeli francuska ekspertiza Agencije Air Lorraine i Metz Metropole, jedne od prvih francuskih regionalnih zajednica koje su usvojile "Teritorijalni plan Klima Vazduh Energetika ". Ovo sredstvo omogućava da se definiše i sprovede integrisana strategija za borbu protiv zagađenja vazduha i ublažavanje globalnog zagrevanja.

JPEG
JPEG

Ovom prilikom, ambasadorka je podsetila na jaku vezu između zagađenosti vazduha i klimatskih promena, kojima je zajedničko da su produkt ljudske aktivnosti, ali i njihov zajednički uticaj na zdravlje i biodiverzitet. Gospođa Kristin Moro je takođe naglasila važnu ulogu lokalnih samouprava, čije aktivnosti i odluke mogu istovremeno poboljšati kvalitet vazduha koji građani udišu i smanjiti uticaj lokalnih zajednica na globalno zagrevanje.

Na kraju, različiti razgovori vođeni tokom dana vodili su svi ka jednoj zajedničkoj obavezi koju treba preuzeti: neophodno je smanjiti upotrebu fosilnih goriva.

publie le 23/03/2016

hautdepage