Bregzit : Izjava predsednika Republike, Fransoa Olanda (24. juni 2016.)

« Britanci su referendumom odlucili da izadju iz EU. To je bolan izbor zbog koga veoma žalim zbog Ujedinjenog kraljevstva i Evrope. Ali to je njihov izbor i mi moramo da ga poštujemo suočavajući sa svim njegovim posledicama.
Velika Britanija neće dakle više biti deo Evropske unije i procedure predviđene ugovorima će brzo biti primenjene, to je pravilo i to je posledica. (…)
Glasanje u Velikoj Britaniji ozbiljno stavlja Evropu pred izazov. U ovim okolnostima ona mora da pokaže svoju čvrstinu i snagu, pružajući neophodne odgovore kako bi vladala ekonomskim i finansijskim rizicima od izlaska Velike Britanije. Mere su već preduzete i imam poverenje u njihovu efikasnost.
Ali britanska odluka zahteva takođe da se sa lucidnošću sagledaju nesavršenosti funkcionisanja Evrope i gubitak poverenja naroda u projekat koji ona predstavlja.
Opasnost je ogromna od ekstremiza i populizma. Uvek je potrebno manje vremena da se nešto razgradi nego da se napravi, da se ne nešto uništi nego da se izgradi. Francuska, zemlja osnivač Evrope, to neće prihvatiti.
Neophodno je trgnuti se ; Evropa, da bi išla napred, ne može više da se ponaša kao pre. Narodi od Evrope očekuju da ponovo afirmiše svoje vrednosti. Vrednosi slobode, tolerancije i mira. Evropa dakle treba da bude sila koja suvereno odlučuje o svojoj sudbini i koja brani svoj model.
Francuska će dakle da preuzme inicijativu da se Evropa usredsredi na suštinu : na bezbednost i na odbranu našeg kontinenta kako bi zaštitila naše granice i kako bi sačuvala mir suočena sa pretnjama, da sačuva investicije za privredni rast i za zaposlenost kako bi sprovela industrijske politike u oblasti novih tehnologija i energetske tranzicije, kao i fiskalno i socijalno usklađivanje da bi našim privredama obezbedila pravila a našim sunarodnicima garancije ; najzad kako bi ojačala evro zonu i svoju demokratsku vladavinu.
Evropa treba, to je moje uverenje, da bude nosilac projekta a ne da se izgubi u procedurama. Građani treba da je razumeju i kontrolišu. Treba da donosi odluke brzo tamo gde se to očekuje i da jednom zasvagda prepusti nacionalnim državama ono što je u njihovoj isključivoj nadležnosti. To je mandat koji ću izneti na Evropskom savetu sledećeg utorka. Pre toga ću se susresti sa političkim predstavnicima velikih političkih stranaka u našoj zemlji. Takođe ću u ponedeljak ići u Berlin kako bismo sa kancelarkom Merkel i verovatno sa Mateom Rencijem mogli takođe da razgovaramo o onome što treba da se uradi, posebno za pripremu tog saveta. Ići ću u Nemačku, jer od našeg jedinstva zavisi kohezija Evropske unije. Evropa je velika ideja a ne samo veliko tržište. Verovatno se ta ideja izgubila pošto smo to zaboravili. Evropa mora da nastavi da bude nada za mlade, jer to je njihova budućnost. Danas nam istorija kuca na vrata. U pitanju je da se Evropa razjedini rizikujući da se zatvori u sebe ili da reafirmiše svoje postojanje uz duboke promene. Učiniću sve da to budu duboke promene pre nego zatvaranje u sebe, a Francuska ima posebnu odgovornost jer se nalazi u srcu Evrope, jer je želela Evropu, jer je izgradila Evropu, jer je zemlja koja može da povede i druge i garant je budućnosti našeg kontinenta. To je moje uverenje kao Francuza i kao Evropljanina i to je ono što će me određivati u vođenju naše zemlje u ovom tako odlučujućem periodu za koji znamo da će nam Istorija danas suditi. Pošto je Istorija ovde i sada, budimo na visini okolnosti kroz koje prolazimo. Hvala. »

Izjava u celosti : http://www.elysee.fr/

JPEG

Objavljeno 12/09/2017

gore