Business France [fr]

Cilj Business France je unapređenje izvoza posebno francuskih malih i srednjih preduzeća, kao i povećanje atraktivnosti Francuske za međunarodne investitore. Agencija nudi i sprovodi strategiju komunikacije i uticaja za razvoj ekonomskog imidža Francuske na međunarodnom nivou.

JPEG Autorska prava : BUSINESS FRANCE

Srbiju pokriva kancelarija Business France iz Bukurešta. Ona redovno organizuje radionice „Srbija“ u Parizu i zajedničke misije i susrete sa lokalnim ekonomskim akterima. 2019. godine, Francusko-srpska privredna komora (CCIFS) je imenovana za zvaničnog partnera Business France u domenu pružanja podrške preduzećima u pogledu njihovog osnivanja i traženja poslovnih partnera. Business France obezbeđuje i administrativno upravljanje programom VIE, međunarodnim profesionalnim volontiranjem, sredstvom u oblasti ljudskih resursa za međunarodnu mobilnost, koje obezbeđuje francuska država i koje omogućava francuskim kompanijama da povere profesionalne zadatke u inostranstvu, francuskom ili državljaninu Evropske unije, starom od 18 do 28 godina.

  • Pomoć međunarodnom razvoju kompanija i njihovom izvozu

Business France pruža podršku kompanijama u njihovim izvoznim i međunarodnim poslovima. Ona priprema kompanije i povezuje ih sa poslovnim partnerima na ciljanim tržištima radi podsticanja poslovnih tokova i održavanja izvoza.

  • Informisanje i pružanje podrške stranim investitorima u Francuskoj

Business France olakšava i podržava donošenje odluka stranih investitora tokom celog ciklusa poslovnih projekata, mobilišući svoje savetnike i svoju mrežu regionalnih partnera.

  • Promovisanje atraktivnosti i ekonomskog imidža Francuske, njenih kompanija i teritorija

Business France prati imidž i ekonomsku privlačnost Francuske na međunarodnom nivou. Agencija predlaže i sprovodi strategiju promocije Francuske, njene teritorije, kompanija i talenata i animira mrežu za uticaj na ekonomskom i međunarodnom planu.

  • Upravljanje i razvoj međunarodnog volontiranja u preduzećima (VIE)

Međunarodno volontiranje u preduzećima (VIE) omogućava francuskim kompanijama da mladim talentima povere profesionalne misije u inostranstvu (komercijalne, tehničke, inženjerske, marketinške, finansijske, itd.) tokom fleksibilnog perioda od 6 do 24 meseca.

  • Međunarodna saradnja

Business France sprovodi aktivnosti međunarodne saradnje unapređujući svoja područja stručnosti i jačajući svoj uticaj tokom međunarodnih misija.

  • Za više informacija o misijama i aktivnostima Business France u Srbiji, idite na link.
  • Želite da investirate u Francuskoj? Sve informacije o aktivnostima Business France pronaći ćete ovde.

publie le 11/06/2020

hautdepage