Business France: tender kako bi se uspostavila sertifikacija pružalaca usluga u Srbiji [fr]

Tim povodom, Business France je izradio proceduru sertifikacije čija je namena da garantuje nivo kvaliteta pruženih usluga koji treba da zadovolji potrebe preduzeća klijenata.

Business France je odlučio da sertifikuje u svakoj zemlji najviše dva pružaoca usluga za usluge otvaranja preduzeća.

Kako biste dobili detalje vezane za proceduru kao i nacrt sporazuma o sertifikaciji u Srbiji, molimo vas da se obratite na :
jerome.julliand@businessfrance.fr

Spisak potrebnih podataka koji treba da budu predati za učešće u proceduri sertifikacije će vam tada biti dostavljeni. Nakon toga ćete najkasnije do 25/07/2019 u podne poslati mejlom ili poštom kandidaturu koju ste pripremili na :

Jérôme JULLIAND,
Business France
Strada Italiana, Nr 24 – sector 2
020976 – Bucharest – Romania
Jerome.julliand@businessfrance.fr

* Team France Export : To je istovremeno obeležje i oznaka koja odražava dogovor sklopljen sa svim akterima javne politike francuskog izvoza kako bi se osigurao pravi kontinuitet francuskog sistema praćenja francuskih malih i srednjih preduzeća na stranim tržištima.

publie le 02/07/2019

hautdepage