COP 21: 3. decembar, dan četvrti [fr]

Pregovori o nacrtu sporazuma su i dalje teški, fasilitatori su sada na sceni kako bi ponudili kompromise, "izgradili mostove", kako je rekao ministar Fabius, i ubrzali dolazak do konačnog teksta. U četvrtak je ministar Fabius podsetio u jednoj TV emisiji da će od subote on sam, zajedno sa drugim ministrima i šefovima nacionalnih delegacija, morati da radi na prevazilaženju prepreka kako bi se uskladili sa voljom šefova država i vlada snažno izraženom na otvaranju konferencije 30. novembra.

Segolen Roajal, ministarka ekologije, izrazila je nadu da je tekst u fazi sazrevanja. "Ja sam optimista", rekla je ona, "jer ni na jednoj prethodnoj konferenciji nije bilo toliko svesti o problemu i konkretnog angažovanja".

JPEG

Trećeg decembra održana je i tribina "Okeani i klima" u prisustvu ministarke za ekologiju g-đe Roajal. Naučnici su objasnili negativne pojave koje se dešavaju u okeanima (pad vrednosti kiseonika i planktona, acidifikaciju i pretnju koju ta pojava predstavlja za svet korala i školjki, uticaj zagrevanja na vodene struje i nivo mora...) i uopšte sve posledice zbog kojih su te pojave opasne po čovečanstvo. Saznajte više na sajtu http://vvv.ocean-climate.org/. Segolen Roajal najavila je da se novi predsednik IPCC (Međuvladinog panela o klimatskim promenama) složio da uključi pitanje okeana u sledeći izveštaj grupe. Ona je tražila da se uvede i primenjuje opšti međunarodni sistem praćenja i kontrole zagađivanja mora.

Tokom panela "Fokus o saobraćaju" istog jutra, najavljene su mnogobrojne inicijative i konkretna angažovanja. Otvarajući sednicu, Segolen Roajal uputila je poziv projektantima da naprave popularan električni automobil koji bi koštao manje od 7000 dolara i najavila finansijsku podršku Francuske inicijativi "Mobilise Your City" u visini od 2 miliona evra. Usvojena je i Pariska deklaracija o elektro-mobilnosti. Predstavnici lokalnih samouprava predstavili su svoje politike transformacija javne saobraćajnih i urbanističkih infrastruktura (Švedska, Meksiko, Luksemburg, Roterdam, distrikt Abidžan, Johanesburg). Privatni sektor je takođe predstavio svoju posvećenost ovim pitanjima i spremnost da se prilagodi klimatskim promenama (Michelin, kineski BYD, Renault, SNCF, RATP, Les Taxis Bleus).

Na "Fokusu o građevinarstvu" omogućeno je pokretanje Globalne alijanse za izgradnju (Global Alliance for Buildings and Construction), kojoj se već priključilo preko 70 organizacija (VBCSD) i 20 vlada, uključujući Francusku i Maroko.

JPEG

Institut za održivi razvoj i međunarodne odnose (IDDRI) i Sustainable Development Solutions Network objavili su studiju: http://deepdecarbonization.org/wp-content/uploads/2015/12/DDPP_2015_REPORT.pdf koja pokazuje da trenutno samo šesnaest zemalja koje proizvode ukupno 75% globalnih emisija ugljenika (Kina, SAD, Indija, Rusija ... ali i u Evropi: Nemačka, Francuska, Italija i Velika Britanija), mogu da smanje za 56% svoje emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2050. godine, održavajući istovremeno prosečan ekonomski rast od 3,1% godišnje.

publie le 08/12/2015

hautdepage