COP 21 : 4. decembar, dan peti [fr]

Nacrt sporazuma na kome će ministri i šefovi delegacija raditi u narednim danima mora biti dostavljen u subotu, 5. decembra do 12h predsedniku COP 21, Loranu Fabiusu. Od 4. decembra ujutru, na stolu su dve verzije: originalni tekst sa svojih 50 strana i sa na stotine opcija, i drugi tekst koji su ponudili fasilitatori u potrazi za kompromisom. U popodnevnim satima, pregovarači su odlučili da rade na drugom tekstu. Diskusija je bila fokusirana na finansiranje (100 milijardi dolara godišnje) koje garantuje da zemlje u razvoju mogu da očekuju da im bogatije zemlje pomognu pri adaptaciji na klimatske promene. Industrijalizovane zemlje pozvale su i zemlje sa ekonomijama koje se ubrzano razvijaju da učestvuju u ovim naporima.

U Parizu u Gradskoj kući održan je Samit lokalnih zvaničnika za klimu koji su se okupili na inicijativu gradonačelnika Pariza, An Idalgo, i bivšeg gradonačelnika Njujorka Majkla Blumberga, specijalnog izaslanika UN za gradove i klime. Gradonačelnici gradova, njih 700, koji istovremeno predstavljaju više od 600 miliona urbanog stanovništva, su se obavezali na smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte - što mogu da učine efikasnije i brže od država - i da dostignu stopu od 100% obnovljive energije do 2050. U gradovima živi 50% svetske populacije koja generiše 70% emisija gasova sa efektom staklene bašte; njihova obaveza će imati značajan uticaj na realizaciju ciljeva budućeg sporazuma. "Naše mobilisanje oko ovog problema je istorijsko: ono može da reši polovinu problema globalne klimatske jednačine", rekao je An Idalgo. Pratite na Cities4Climate #

Ove subote, 5. decembra je "Dan akcije za klimu" ili "Action Day". Ovaj dan, podsetio g Fabius, ima dva cilja: da istakne inicijative i obaveze država i sektora van nje, i da pokaže kako bi mogao da izgleda svet koji proizvodi manje ugljen dioksida i koji je otporan na uticaje klimatskih promena, kroz razvoj konkretnih rešenja za klimu.

Objavljeno 08/12/2015

gore