COP 21: 8. decembar, dan deveti [fr]

Pojedine države se, iako smo na samom kraju pregovora, i dalje vrlo čvrsto drže svojih pozicija. Debata se trenutno vodi oko na ciljeva i uslova revizije, obaveza koje treba ispuniti do 2020. godine, kao i oko pitanja finansiranja.

PNG

Evropska unija je u sredu pozvala 79 zemalja AKP/ACP (Afrika, Karibi, Pacifik) da udruže svoje snage i brane zajedničke ciljeve, a to su: pravno obavezujući sporazum, dugoročni cilj u skladu sa rezultatima naučnih istraživanja, transparentan i pouzdan mehanizam monitoringa, bilans i revizija koja će moći da bude samo još zahtevniji, i to na svakih 5 godina. Jedanaesti fond za razvoj zemalja AKP koji je upravo potpisan, izdojio je sumu od 475 miliona € upravo za borbu protiv klimatskih promena do 2020. godine.

Sa svoje strane, zemlje BRICsa i Afrike insistiraju na cilju od 100 milijardi $ finansiranja, i time uslovljavaju potpisivanje sporazuma, osporavajući računovodstvenu metodologiju OECDa. Afrički lideri su poslali predsedniku Republike Francuske, Fransoa Olandu, pisma u kome su navedeni svi njihovi zahtevi.

Francuski pregovarači su ipak optimisti: "postignut je značajan napredak, postoji duh kompromisa", kaže ambasadorka za klimu Lorens Tubiana .

PNG
©PHOTOPQR/OUEST FRANCE

publie le 09/12/2015

hautdepage