COP 21 : Sporazum iz Pariza je usvojen konsenzusom 12. decembra 2015. [fr]

JPEG

Ovaj istorijski tekst će biti podnet na potpisivanje državama članicama Ujedinjenih nacija sledeće godine počev od 22. aprila tokom mesec dana.

Član 2 teksta propisuje da klimatsko zagrevanje treba da se zadrži na „znatno manje od 2° C“ u odnosu na predindustrijski period i da se moraju uložiti napori kako bi se pokušalo da se ostane na manje od 1,5°C, u skladu sa onim što su tražile zemlje koje su najugroženije zagrevanjem (ostrvske države).

Kako to postići ?

Dogovoreno je da će emisije gasova sa efektnom staklene bašte morati da dostignu „vrhunac koliko god je moguće brže“, s obzirom da zemlje u razvoju nemaju iste obaveze kao razvijene zemlje u tom pogledu (princip diferencijacije) i moraće zatim da se smanjuju kako bi dostigle nivo na kome će biti u potpunosti apsorbovani vegetacijom i okeanima (princip ugljenične neutralnosti) tokom druge polovine veka.

Mehanizam kontrole i revizije dobrovoljnog angažovanja zemalja :
Za sada, smanjivanje emisija koje je dobrovoljno obećano od strane 186 država je nedovoljno za ograničavanje emisija CO2 na 40 gigatona 2030. godine kako bi se ostalo ispod 2°C (one su oko 55 gigatona). Međuvladin panel o klimatskim promenama (GIEC/IPCC) treba da odredi do 2018. nivo emisija koji bi bio kompatibilan sa zagrevanjem ograničenim na 1,5°C. Tada će biti načinjen bilans preuzetih obaveza, a predviđeno je zatim da se održavaju sastanci na pet godina kako bi se napravio presek stanja o njihovom smanjenju.

100 milijardi dolara će biti dodeljeno zemljama u razvoju od 2020.

Ovu sumu će uplatiti razvijene zemlje, a druge zemlje će moći dobrovoljno da načine finansijske napore u tom smislu. Novi precizni finansijski angažman treba da se formuliše 2025.

Sporazum dakle uključuje sve elemente kako bi se napredovalo u delovanju na planu klime. Tako je Loran Fabius u emotivnom govoru izjavio : „Sporazum iz Pariza omogućava svakoj delegaciji i svakoj grupi zemalja da se kući vrate uzdignuta čela. Naš kolektivni napor vredi više nego zbir svih naših pojedinačnih napora. Naša odgovornost pred istorijom je ogromna.“

Sa svoje strane, generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki Mun, je najavio: „Ušli smo u novu eru saradnje na nivou čitavog sveta o jednom od najkompleksnijih pitanja sa kojima se čovečanstvo suočilo. Po prvi put, sve zemlje sveta su se obavezale da ne povećavaju krivu emisija, da se snažno odupru i da se bore za zajedničku stvar kako preduzeli zajedničke mere vezane za klimu. To je veliki uspeh za multilateralizam“.

Tekst Sporazuma u celini se nalazi ovde:

PDF - 920.8 ko
(PDF - 920.8 ko)

publie le 12/09/2017

hautdepage