Ceremonija u Srpskom lekarskom društvu [fr]

Misija odbrane je predstavljala ambasadu Francuske 24. septembra na godišnjoj ceremoniji Srpskog lekarskog društva.

Za vreme Prvog svetskog rata, strane humanitarne misije bile su upućene u Srbiju u cilju borbe protiv epidemije tifusa koja je desetkovala stanovništvo. Svake godine, Srpsko lekarsko društvo u Beogradu obeležava prigodnom ceremonijom njihovu posvećenost i požrtvovanje.

Tokom 1915. godine, Francuska je u Srbiju uputila 100 vojnih lekara, koje je uz podršku medicinskog osoblja, imalo zadatak da pruža nege obolelima i obezbedi vakcinaciju. Pridružili su se povlačenju srpske vojske preko Albanije, pretrpevši velike gubitke.

Srpske civilne i vojne vlasti, kao i nekoliko diplomatskih predstavništava (među kojima Kanada, Velika Britanija, Rusija, Poljska ...) položili su vence u njihovu čast i u znak sećanja na njihovu žrtvu.

publie le 01/06/2020

hautdepage