Čime se bavi Business France ? [fr]

Kancelarije Biznis frans agencije koje pokrivaju Srbiju nalaze se u Atini. Biznis Frans povremeno organizuje radionice na temu Srbije u Parizu ili zajedničke aktivnosti između francuskih i srpskih preduzeća.

Biznis frans (Business France) se u svom radu u Srbiji oslanja prvenstveno na Francusko-srpsku privrednu komoru (CCIFS).

Maja 2018. godine, Business France je organizovao poslovni forum Francuska-Balkan u Beogradu.

- Kako biste saznali više o aktivnostima Biznis frans u Srbiji, kliknite ovde.

- Želite da investirate u Francuskoj? Pronađite sve informacije o aktivnostima Biznis fransa (Business France) na njihovoj veb stranici:

PNG

Objavljeno 03/07/2018

gore