Decentralizovana saradnja [fr]

Sve veća saradnja između srpskih i francuskih lokalnih samouprava

Pokrenuta još šezdesetih godina prošlog veka bratimljenjem gradova, francusko-srpska decentralizovana saradnja se razvija već petnaest godina kroz dinanična partnerstva usmerena na ekonomski razvoj na lokalnom nivou, borbu protiv klimatskih promena, kulturu i baštinu, omladinu, frankofoniju, podršku jačanju nadležnih institucija i od nedavno na oblast urbanog planiranja i zaštitu životne sredine.

Kroz aktivnosti decentralizovane saradnje, Francuska pomaže, od 2000. godine, proces decentralizacije i demokratizacije Srbije. Od 2005, odnosi između srpskih i francuskih lokalnih zajednica su se razvijali zahvaljujući bliskoj saradnji i poverenju koje je uspostavljeno sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije (SKGO) koja je domaćin jednom međunarodnom volonteru iz Francuske. Nakon otvaranja pregovora između Srbije i Evropske unije u januaru 2014, aktivnosti Ambasade Francuske su uglavnom usmerene na podršku zemlji u procesu priključenja Evropskoj uniji i posebno na pripreme srpskih lokalnih samouprava za primenu pravnih tekovina EU.

Decentralizovana saradnja pokriva brojne oblasti što omogućava razvoj aktivnosti u različitim sektorima koji su prioritetni za francusko prisustvo u Srbiji : poljoprivreda i ruralni razvoj, ekonomska diplomatija, evropske integracije, upravljanje i pravna država, borba protiv klimatskih promena, mobilnost mladih, jednakost između žena i muškaraca i borba protiv diskriminacije, frankofonija, nauka i istraživanja, itd.

Primera radi, najaktivnija saradnja je između :

  • Saveta departmana Žironda i Grada Niša u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i na temu mladih ;
  • Gradova Sirena i Kragujevca vezana za mlade i zaštitu životne sredine;
  • Autonomne pokrajine Vojvodine i Val d Oaza na ekonomskom razvoju;
  • Gradova Arla i Niša (Medijana) na očuvanju i valorizaciji baštine.

Bilteni o teritorijalnoj saradnji

Odeljenje za saradnju Ambasade Francuske u Srbiji vam predstavlja Informativne biltene o francusko-srpskom partnerstvu koje je ostvareno tokom skoro dve godine.

Obavestite se ukratko o aktuelnostima lokalnih samouprava u Srbiji i o partnerstvima koja su uspostavile sa lokalnim zajednicama u Francuskoj. Za pregled ostalih biltena o teritorijalnoj saradnji, pogledajte francusku verziju stranice.

- Oktobar 2020

- Decembar 2019.

publie le 16/10/2020

hautdepage