Diplomatska kancelarija

Prezentacija

Pojmom diplomatske kancelarije se označava tim diplomata koji pomažu ambasadoru pri njegovom obavljanju poslova političkog karaktera (analize, predstavljanje i pregovori).

Njene glavne misije su da:
- informiše francusku Vladu o srpskoj politici i situaciji u regionu.
- Iznosi stavove Francuske pred srpskim vlastima i diplomatskim predstavništvima u zemlji.
- romoviše u opštem smislu bilateralne odnose.
- Osigurava funkciju predstavništva.

Organizaciona šema

Otpravnik poslova: g. Nikola FAJ (Nicolas FAYE)

Prvi savetnik: g. Nikola FAJ (Nicolas FAYE)

Prvi sekretar: g. Maksim RENO (Maxime REYNAUD)

Prvi sekretar: g. Tjeri GIJO - GIJEN (Thierry GUIOT-GUILLIN)

Treći sekretar: g. Kristijan BREAN (Christian BREANT)

Sekretarijat ambasadora: Mari Kristin ROSTVOROVSKI (Marie-Christine ROSTWOROWSKI)

Sekretarijat prvog savetnika, g-đa Aleksandra DOBROSAVLJEVIĆ

Administrator mreže: g. Benžamen SIE (Benjamin SUET)

Dokumentacija : g-đa Kati MARTENS (Cathie MARTINS)

Objavljeno 13/09/2017

gore