Diplomatska kancelarija

Prezentacija

Pojmom diplomatske kancelarije se označava tim diplomata koji pomažu ambasadoru pri njegovom obavljanju poslova političkog karaktera (analize, predstavljanje i pregovori).

Njene glavne misije su da:

  • Informiše francusku Vladu o srpskoj politici i situaciji u regionu.
  • Iznosi stavove Francuske pred srpskim vlastima i diplomatskim predstavništvima u zemlji.
  • Promoviše u opštem smislu bilateralne odnose.
  • Osigurava funkciju predstavništva.

Organizaciona šema

- Ambasador: Nj.E.G. Frederik MONDOLONI (Frédéric MONDOLONI)

- Prvi savetnik: g. Nikola FAJ (Nicolas FAYE)

- Prvi sekretar: g. Maksim RENO (Maxime REYNAUD)

- Prvi sekretar: g. Tjeri GIJO - GIJEN (Thierry GUIOT-GUILLIN)

- Treći sekretar: g. Kristijan BREAN (Christian BREANT)

- Sekretarijat ambasadora: Mari Kristin ROSTVOROVSKI (Marie-Christine ROSTWOROWSKI)

- Sekretarijat prvog savetnika, g-đa Aleksandra DOBROSAVLJEVIĆ

Objavljeno 21/02/2018

gore