Diplomatska kancelarija

Prezentacija

Pojmom diplomatske kancelarije se označava tim diplomata koji pomažu ambasadoru pri njegovom obavljanju poslova političkog karaktera (analize, predstavljanje i pregovori).

Njene glavne misije su da:
- informiše francusku Vladu o srpskoj politici i situaciji u regionu.
- Iznosi stavove Francuske pred srpskim vlastima i diplomatskim predstavništvima u zemlji.
- romoviše u opštem smislu bilateralne odnose.
- Osigurava funkciju predstavništva.

Organizaciona šema

Ambasador: gospođa Kristin MORO (Christine MORO)

Prvi savetnik: g. Filip SER (Philippe CERF)

Prvi sekretar: g. Maksim RENO (Maxime REYNAUD)

Prvi sekretar: g. Tjeri GIJO - GIJEN (Thierry GUIOT-GUILLIN)

Treći sekretar: g. Frederik HOLBRUK (Frédéric HOLBROOK)

Sekretarijat ambasadora: Mari Kristin ROSTVOROVSKI (Marie-Christine ROSTWOROWSKI)

Sekretarijat prvog savetnika, g-đa Aleksandra DOBROSAVLJEVIĆ

Administrator mreže: g. Andre ZOST (André JOST)

Dokumentacija : g-đa Kati MARTENS (Cathie MARTINS)

Objavljeno 24/01/2017

gore