EBRD i AFD finansiraju modernizaciju upravljanja otpadom u Srbiji [fr]

Investicija od 150 miliona evra za nove deponije i sisteme za reciklažu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Francuska agencija za razvoj (AFD) zajedničkim ulaganjem od 150 miliona evra podržavaju Srbiju u unapređenju infrastrukture za upravljanje otpadom.

Zajednička investicija, za koju EBRD i AFD obezbeđuju Srbiji suvereni zajam od po 75 miliona evra, finansiraće izgradnju odnosno proširenje osam regionalnih deponija i jedno multi-regionalno postrojenje za sortiranje otpada, koji će biti izgrađeni u skladu sa standardima EU. Investicija takođe obuhvata i izgradnju pomoćne infrastrukture za sortiranje i reciklažu otpada, uklanjanje i tretman biorazgradivog otpada.

@AFD Laura MARIE

Novi sistemi za otpad u prvoj fazi projekta obuhvatiće 50 srpskih opština sa preko 900.000 stanovnika, što pokriva približno 13 odsto stanovništva Srbije. Jedan od ciljeva zajedničkog projekta je i promovisanje odvajanja otpada u domaćinstvu i cirkularne ekonomije reciklažnog otpada.

Izgradnja će najpre početi u regionima Kalenić, Sombor, Duboko i Nova Varoš, dok će tri preostala regiona biti određena u kasnijoj fazi realizacije projekta.

Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije, rekla je: „Danas je izuzetno značajan dan za Srbiju i za Ministarstvo koje vodim. Želim da se zahvalim našim partnerima iz EBRD i AFD, jer ćemo na osnovu potpisanih ugovora u narednoj godini u četiri lokalne samouprave realizovati najveće ekološke projekte, a to su četiri regionalna i reciklažna centra za upravljanje čvrstim otpadom. Ka tim centrima će gravitirati oko 30 gradova i opština i oni će promeniti kvalitet života građana.“
Mateo Kolanđeli, direktor EBRD za Zapadni Balkan i direktor kancelarije u Srbiji, istakao je da EBRD podržava Srbiju da unapredi svoju ekološku infrastsrukturu. „Modernizacija sistema upravljanja otpadom i povećanje stope recikliranja, ključni su za smanjenje zagađenja, stvaranje mogućnosti u cirkularnoj ekonomiji i približavanje Srbije standardima EU. Zadovoljstvo nam je što ćemo proširiti saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine, nadovezujući se na iskustvo sa projektima izgradnje deponije i sistema za proizvodnju energije iz otpada u Vinči, i što udružujemo snage sa ADF-om na ovom važnom projektu.“

Filip Orlianž, direktor AFD-a za Evropu, Bliski istok i Aziju, istakao je: „Ponosni smo na ovo efikasno partnerstvo uspostavljeno sa Vladom i EBRD-jem u cilju povećanja investicija u zelenu infrastrukturu. Ovaj projekat će građanima Srbije doneti konkretne rezultate u smislu poboljšanja usluga upravljanja otpadom i očuvanja životne sredine. Nastavićemo da energično ulažemo u narednim mesecima i godinama u ova ključna pitanja u Srbiji i regionu, kroz sve finansijske i tehničke alate koje nudi Grupa AFD.
Pjer Košar, ambasador Francuske u Republici Srbiji, dodao je: „Ovaj treći zajam koji je AFD potpisao u Srbiji deo je šireg pristupa Francuske podršci Zelenoj agendi Srbije, u skladu sa njenom EU perspektivom”.
Investicija će pomoći u smanjenju negativnih uticaja vezanih za proizvodnju i upravljanje otpadom. Očekuje se da će dovesti do smanjenja emisije CO2 za oko 178.000 tona i povećanja količine recikliranog otpada za preko 19.000 tona svake godine.

Pored finansija, AFD i EBRD će podržati Ministarstvo zaštite životne sredine i regionalne kompanije za čvrsti otpad u pripremi regionalnih planova upravljanja otpadom. Planovi će definisati aktivnosti upravljanja otpadom u svakom regionu čvrstog otpada koji se finansira investicijom, sa ciljevima povećanja sakupljanja otpada, razdvajanja na izvoru i reciklaže.
EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Banka je do danas uložila više od 6,8 milijardi evra u 293 projekta u zemlji. EBRD se fokusira na razvoj privatnog sektora, poboljšanje javnih komunalnih usluga i ukupnu tranziciju ka zelenoj ekonomiji.

AFD je prisutan na Zapadnom Balkanu od 2019. godine preko svoje Regionalne kancelarije u Beogradu i dobio je mandat da podrži zemlje u regionu da ispune standarde EU i implementiraju Pariski sporazum o klimatskim promenama ka inkluzivnoj putanji rasta sa niskim emisijama ugljenika. Od tada je Grupa AFD u regionu uložila više od 530 miliona evra, od čega 230 miliona evra u Srbiji u toku 2021. godine.

publie le 20/12/2021

hautdepage