Evropski dan održan 19. novembra 2008. u Nišu

Sa željom da poboljšaju prisutnost Evropske unije i Francuskog predsedavanja EU u Srbiji, ambasador Francuske g. Žan-Fransoa Teral, šef delegacije Evropske komisije, g. Josef Ljoveras i ambasadori zemalja članica EU su boravili u Nišu, 19. novembra.

JPEG

Tako se po drugi put mesečni sastanak ambasadora EU održao van Beograda. G. Miloš Simonović, gradonačelnik Niša, se pridružio ovom susretu. Na molbu ambasadora Francuske, g. Miloš Simonović je predstavio ambasadorima zemalja EU, glavne teškoće koje pogađaju jug Srbije. Takođe je iskoristio ovu priliku da izloži ciljeve za koje se zalaže, kao i da zahvali Evropskim zemljama na podršci, posebno ekonomskoj, koju pružaju gradu Nišu i njegovoj okolini.

JPEG

Nakon ovog sastanka, Evropska « trojka » (ambasador Francuske, šef delegacije Evropske komisije i ambasadorka Republike Češke ) se sastala sa nekoliko NVO prisutnih na jugu Srbije. G. Teral je pozdravio NVO zbog napora i podrške koje obezbeđuju u cilju stabilnosti, smirivanja tenzija i evropskog projekta u Srbiji. .

JPEG

Nakon toga, predstavnici Evropske trojke su govorili pred studentima pravnog fakulteta u Nišu. G. Teral je izložio glavne izazove sa kojima se trenutno suočava Francusko predsedništvo EU ali i prednosti koje će Srbiji doneti članstvo u EU. Takođe je bilo reči i o praktičnim pitanjima kao što su sloboda kretanja mladih iz Srbije i mogućnostima studiranja u zemljama članicama EU.

G. Teral i g. Simonović su u večernjim časovima otvorili izložbu u Francuskom kulturnom centru u Nišu o istoriji izgradnje Evropske unije. Osnovni cilj ove izložbe je da kod široke publike, istraživača, studenata ali i kod stručnjaka, doprinese boljem razumevanju evropksog projekta, institucija, istorije, načina na koji funkcioniše i glavnih politika EU.

JPEG

Sutradan, trojka je posetila Bujanovac kako bi se susrela sa političkim zvaničnicima ovog regiona. Prvi i glavni cilj za ambasadore je bio da saslušaju i razumeju s kojim se problemima suočava Preševska dolina.

Objavljeno 29/12/2008

gore