Francuska ekspertska kancelarija za bezbednost u jugoistočnoj Evropi [fr]

Predstavljanje

Francuska ekspertska kancelarija za bezbednost u jugoistočnoj Evropi (ili, jednostavno, regionalna kancelarija za bezbednost) je regionalna međuresorska služba ambasade Francuske u Srbiji čija nadležnost pre svega pokriva zemlje Zapadnog Balkana, kao i Bugarsku, Kipar, Hrvatsku, Grčku, Moldaviju, Rumuniju, Sloveniju i Tursku.

Nastala je u svom trenutnom obliku 15. aprila 2019. godine, kao deo strategije za Balkan koju je usvojio predsednik Emanuel MaKron, a čiji je cilj povećanje predanosti Francuske stabilizaciji i razvoju regije.

Cilj kancelarije je da olakša ovu posvećenost u oblasti bezbednosti, što je jedno od glavnih regionalnih pitanja, sa direktnim uticajem na Francusku i Evropsku uniju.

Stoga kancelarija ima dve misije:

  • informisati francuske vlasti o evoluciji ovih pitanja;
  • promovisati dijalog i saradnju između Francuske i zemalja u regionu, bilo kroz političke inicijative (posebno francusko-nemačka inicijativa), borbu protiv malokalibarskog i lakog naoružanja na Balkanu) ili promovisanje strateškog dijaloga na nivou države i civilnog društva.

Posebno su važna tri područja: organizovani kriminal, nasilni ekstremizam i regionalna sigurnosna saradnja.

Dodatna vrednost kancelarije, koja je jedinstvena struktura na Balkanu, proizlazi iz njene međuministarske prirode, što joj omogućava da kombinuje stručnost ne samo Ministarstva za Evropu i spoljnih poslova, već i Carine i pravosuđa Francuske.

Tim

Tim se sastoji od koordinatora kancelarije, koji je i drugi savetnik diplomatske kancelarije ambasade Francuske u Srbiji ; regionalnog sudije za vezu za jugoistočnu Evropu, savetnice za pravosudna pitanja ; carinskog atašea za jugoistočnu Evropu i savetnika za carinska pitanja ; tehničkog vojnog pomoćnika, savetnika za pitanja borbe protiv širenja lakog i malokalibarskog naoružanja na Balkanu ; dve asistentkinje.

Kontakt:
Zmaj Jovina 11 - 11000 BEOGRAD
Tel : +381 11 302 36 99
Mejl : pole.belgrade-amba@diplomatie.gouv.fr

publie le 05/06/2020

hautdepage