Francuska i SKGO valorizuju kulturno nasleđe u Srbiji ! [fr]

Ambasada Francuske i Stalna Konferencija Gradova i Opština Srbije, (SKGO) organizovale su 24. oktobra 2017. godine seminar o valorizaciji kulturnog nasleđa kao sredstvu za lokalni ekonomski razvoj, u saradnji sa Mrežom Evropskih gradova kulture (AVEC).

Ovaj seminar bio je namenjen predstavnicima lokalne vlasti i državnim službenicima Srbije. Seminaru su prisustvovali predstavnici francuskih gradova (Peznas, Kaor) kao i gradova u Srbiji (Pirot, Niš, Niš Medijana, Kragujevac), ali i predstavnici mreža udruženja (AVEC, Sites et cités remarquables de France, Fondacija za kreativnu ekonomiju).

Seminar su otvorili G. Dejan Masliković (pomoćnik ministra za kulturu i informisanje), G. Nikola Faj (otpravnik poslova a.i. ambasade Francuske) i G. Zoran Đorović (predsednik opštine Knić i predsednik odbora za kulturu, obrazovanje, sport i omladinu SKGO).

Oni su podsetili da u Srbiji postoje brojni lokaliteti kulturnog nasleđa koji datiraju iz rimske i otomanske epohe i da je moralna obaveza da se obezbedi njihova kvalitetna konzervacija, kao i valorizacija. Naglasili su takođe da valorizacija ovog nasleđa omogućava i lokalni ekonomski razvoj – naročito zahvaljujući turizmu.

Učesnici su najpre razgovarali o značaju okupljanja u mreže udruženja, sa ciljem deljenja ekspertske stručnosti i primera dobre prakse koji postoje u gradovima koju su već pokrenuli određene inicijative na valorizaciji kulturnog nasleđa. Ove mreže ne obezbeđuju finansijska sredstva, ali mogu da pruže tehničku podršku i predstavljaju sredstvo za lobiranje, posebno kada su u pitanju multilateralni izvori finansiranja.

Predavači su nakon toga insistirali na značaju političke volje da bi se započeo rad na valorizaciji, a nakon toga i obezbedila usklađenost projekata namenjenih valorizaciji kulturnog nasleđa. Naglasili su na kraju da je za lokalne zajednice neophodno da naprave inventar najznačajnijih lokaliteta, kao pripremu za razvoj aktivnosti vezanih za kulturnu baštinu.

Jedan od zaključaka izrečenih tog dana jeste da je odgovornost za kulturno nasleđe zajednička, bez obzira koja epoha je u pitanju (antička, srednjovekovna, industrijska ili savremena itd.), a da je određena doza kreativnosti s tim u vezi neophodna da bi se ojačao razvoj lokalnih zajednica.

Objavljeno 30/10/2017

gore