Francuska i Srbija rade na jačanju saradnje u oblasti javne uprave [fr]

14. februara 2018, ministar državne uprave i lokalne samouprave g. Branko Ružić i ambassador Francuske u Srbiji, g. Frederik Mondoloni, su razgovarali o sredstvima kojima bi se poboljšala saradnja između dve zemlje vezane za reformu javne uprave i stručnog usavršavanja službenika.

Nakon što je podsetio na istorijsko prijateljstvo između dve zemlje, g. Ružić je podvukao da Srbija odlučno ide putem ka Evropskoj uniji i želi da ojača već sada saradnju sa Francuskom u vezi osnovnih reformi koje Srbija treba da preduzme. Reforma javne uprave je među oblastima u kojima Srbija namerava da iskoristi francusko iskustvo.

Ambasador i ministar su dogovorili da bi razvoj ove saradnje trebalo da se zasniva na bilateralnim sporazumima između Francuske i Srbije koji predstavljaju čvrstu osnovu za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi – zahvaljujući zajedničkom radu Nacionalne akademije Srbije i francuske Nacionalne škole za administraciju.

Ministar Ružić je iskazao zahvalnost Francuskoj koja već nekoliko godina pruža podršku našoj zemlji na polju reforme javne uprave.

publie le 01/06/2020

hautdepage