Francuska i Srbija zajedno u oblasti nastave francuskog jezika! [fr]

Sporazum o saradnji u oblasti nastave francuskog jezika i dvojezične nastave u Srbiji su potpisali 20. oktobra 2017. g. Milan Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, g. Nikola Faj, otpravnik poslova ambasade Francuske, et g. Žan Batist Kizen, Direktor Francuskog instituta u Srbiji.

Ovaj Sporazum je deo modernizacije nastave u školama u Srbiji. Sporazum definiše okvir za jačanje zajedničkog delovanja između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Francuskog instituta u Srbiji (koji u ime Ambasade Francuske realizuje kulturne i obrazovne aktivnosti) i škola koje sprovode dvojezičnu francusko-srpsku nastavu. Ova saradnja bi trebalo da olakša učenje francuskog jezika, kao i nastavu na francuskom jeziku tokom školskih godina 2017-2018. i 2018-2019.

Sporazum će takođe omogućiti da učenici ozvaniče stečeno znanje francuskog jezika za pripremu polaganja ispita za diplomu « DELF scolaire ». Na proleće 2018, više od 120 školskih ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja moći će da predloži svojim učenicima polaganje ovog ispita u više od 45 gradova širom Srbije.

Učenje francuskog jezika i nastava na francuskom jeziku u Srbiji

Više od 110 000 učenika uče francuski jezik kao prvi ili drugi strani jezik u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Francuski je treći strani jezik po broju učenika u Srbiji.

Osam školskih ustanova u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Pirotu i Valjevu ostvaruje dvojezični program nastave na kome se nekoliko predmeta predaje na francuskom jeziku.

Francuski institut u Srbiji pruža podršku nastavnicima francuskog jezika i nastavnicima drugih predmeta koji ostvaruju nastavu na francuskom jeziku (kroz kontinuirano usavršavanje, u Srbiji, Francuskoj i u nekoj trećoj zemlji) i obezbeđuje šest lektora za francuski jezik školskim ustanovama u Srbiji. Takođe razvija svuda u Srbiji, a naročito u Vojvodini program Biram Francuski za promociju učenja francuskog jezika u osnovnim školama.

Objavljeno 04/06/2018

gore