Francuska i promovisanje prava LGBTI u svetu.

Francuska već nekoliko godina ima vodeću ulogu u pokretu za poštovanje ljudskih prava lezbejki, gej, bi, trans i interseksualnih osoba (LGBT).

JPEG

1 - na međunarodnim forumima
Francuska je zajedno sa Holandijom, inicijator prve Deklaracije UN o ljudskim pravima i seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu (2008), bila je domaćin velike regionalne konferencije (56 zemalja) o LGBT pravima u Evropi (2013); Francuska je član grupe LGBT Core u Ujedinjenim nacijama i podržala je prvu rezoluciju Saveta za ljudska prava protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta koju su predložile Brazil, Čile, Kolumbija i Urugvaj (2014).

2 - kroz saradnju

Holandija, Norveška i Francuska su zajedno osnovale prvi međunarodni fond za podršku LGBT organizacija (2010). Ambasade se uvek mobilišu u znak podrške LGBT zajednica u zemljama gde su predmet ozbiljnije diskriminacije (Alžir, Kamerun, Obala Slonovače, Nigerija). Francuska se pridružila Globalnom fondu za zaštitu ravnopravnosti koji su osnovale Sjedinjene Americke Države (2013 - Sjedinjene Američke Države su paralelno pristupile fondu koji su obrazovale Francuska, Holandija i Norveška) i inicirala uključivanje promišljanja na temu diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu u svoju razvojnu politiku (strateški dokument predviđen za 2015. godinu). Francuska je podržala stvaranje mreže u Parizu koja ima za cilj da LGBT pokrete i udruženja 6 pogotovu frankofone Afrike - izvuče iz relativne izolacije, koja je za posledicu imala hronični nedostatak kapaciteta i sredstava (seminar u decembru 2014. godine). Francuska će podržati i prva dva projekta ove mreže ( radionica za capacity building za LGBT udruženja iz Zapadne Afrike, i stvaranje bezbedne elektronske platforme - koji će biti realizovan krajem 2015 - početkom 2016).

publie le 25/04/2018

hautdepage