Francuska odlikuje srpskog policajca [fr]

Dana 25.04.2018.godine, Ambasador Francuske u Srbiji, Gdin Frederik Mondoloni, dodelio je medalju časti francuske policije – zlatni ešalon – policijskom savetniku Nemanji Bojičiću.

Ceremonija se odvijala u prisustvu Gđe Biljane Popović Ivković, Državne sekretarke, koja je predstavljala Ministra unutrašnjih poslova, kao i u prisustvu više načelnika službi i kolega primaoca, kao i šefova službi Ambasade.

Medalja časti policije, kreirana 1903.godine, nagradjuje policijske službenike koji su imali veoma uspešne akcije ili koji imaju 20 godina aktivne službe u policiji. Od 1996.godine, ona može biti dodeljena, izuzetno, stranim policijskim službenicima koji su imali zapažene uspehe.

Ambasador je naglasio da je policijski savetnik Nemanja Bojičić, šef biroa srpskog direktora policije, doprinei ojačavanju operacionalnih i tehničkih razmena izmedju srpske i francuske policije, zahvaljujući veoma čvstim vezama i punom poverenju koje uživa od strane lokalnog atašea za unutrašnju bezbednost.

Gdin Mondoloni je takodje zahvalio atašeu unutrašnjih poslova, Filipu Feliks-Unčaninu, koji će napustiti svoje funkcije 30.04.2018. kako bi krenuo sa radom na svom novom radnom mestu u Francuskoj.

publie le 25/04/2018

hautdepage