Francuska preuzima predsedavanje Savetom Evropske unije 1. januara 2022. godine [fr]

Francuska prvi put posle 14 godina preuzima predsedavanje Savetom Evropske unije (EU) 1. januara 2022. Kako funkcioniše predsedavanje Savetom EU i kakva će biti uloga Francuske u tome ?

Sve informacije o francuskom predsedavanju Savetom Evropske unije potražite na zvaničnom sajtu Predsedništva

JPEG

1. Šta je predsedavanje Savetom Evropske unije?

Rotirajuće predsedništvo

Svaka država članica predsedava Savetom Evropske unije u trajanju od šest meseci. Od 1. januara do 30. juna 2022. Francuska će predsedavati Savetom EU. Predsedništvo Saveta organizuje sastanke, inicira kompromise, donosi zaključke i obezbeđuje doslednost i kontinuitet procesa donošenja odluka. Ono obezbeđuje dobru saradnju između svih država članica i obezbeđuje odnose Saveta EU sa evropskim institucijama, posebno sa EU Komisijom i Evropskim parlamentom.

2. Šta je Savet Evropske unije?

Savet Evropske unije, poznat i kao „Savet ministara Evropske unije“ ili „Savet“, okuplja ministre država članica Evropske unije po oblastima delovanja. Ona je, uz Evropski parlament, zakonodavac Evropske unije.

Konkretno, ministri će predsedavati u deset oblasti delovanja Saveta EU kao što su: opšti poslovi; ekonomsko-finansijski poslovi; pravosuđe i unutrašnji poslovi; zapošljavanje, socijalna politika, zdravlje i potrošači; konkurentnost (unutrašnje tržište, industrija, istraživanje i prostor); transport, telekomunikacije i energetika; poljoprivreda i ribarstvo; životna sredina ; obrazovanje, omladina, kultura i sport; trgovina. Izuzetno, Većem za spoljne poslove predsedava visoki predstavnik Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, trenutno Žozep Borelj.

Savet takođe ima budžetska ovlašćenja: usvaja i modifikuje evropski budžet sa Parlamentom. Konačno, Savet usvaja određene odluke, kao i neobavezujuće preporuke, zaključuje međunarodne ugovore Evropske unije i imenuje članove pojedinih institucija (Revizorski sud, Evropski ekonomski i socijalni komitet, Komitet regiona). Veće i glasanje Saveta o zakonodavnim aktima su javni.

3. Koji je okvir za francusko predsedavanje Savetom Evropske unije (PFUE)?

PFUE će se odvijati na smernicama koje je postavio predsednik Republike u svom govoru za suverenu, ujedinjenu i demokratsku Evropu održanom 26. septembra 2017. na Sorboni. Četiri godine predsednik Republike i Vlada rade na izgradnji pravog evropskog suvereniteta, odnosno kapaciteta Evropske unije da u današnjem svetu brani naše vrednosti i interese. Francusko predsedavanje Savetom Evropske unije biće produžetak njihovog rada za ujedinjeniju, suvereniju i demokratskiju Evropu.

PFUE ispunjava očekivanja građana, koja su izražena tokom građanskih debata organizovanih u septembru u 18 francuskih regiona, a u okviru Konferencije o budućnosti Evrope. Ovaj projekat, koji je Francuska predložila 2019. godine, otvorio je novi prostor za debatu sa građanima EU. Konačni doprinos ovih panela građana Vladi je dat na jesen. Preporuke građania, u Francuskoj iu Evropskoj uniji, nadahnjuju prioritete francuskog predsedavanja Savetom Evropske unije.

PFUE je usaglašen sa programom predsedavajuće „trojke“, u kojem Francuska preuzima vođstvo. Sistem , „trojke“ koji postoji od 2009. godine, omogućava postavljanje dugoročnih ciljeva i definisanje najvažnijih tema u periodu od 18 meseci. Nakon slovenačkog predsedavanja, Francuska će započeti novi ciklus i radiće u triju sa Češkom u drugoj polovini 2022. i Švedskom u prvoj polovini 2023. godine.

4 / Koji je slogan francuskog predsedavanja Savetom Evropske unije?

Suočeni sa zdravstvenom krizom i savremenim izazeovima promenama, najbolji odgovor je zajednički, evropski odgovor. Slogan "Oporavak, snaga, pripadnost" to najbolje ilustruje.

Oporavak i ekonomsko jačanje kako bi se omogućilo Evropskoj uniji da podrži ekološku i digitalnu tranziciju.
Snaga kako bismo branili i promovisali naše vrednosti i interese.
Pripadnost kako bismo izgradili i razvijali zajedničku kulturu, zajedničke vrednosti, zajedničku istoriju.

5 / Koje mesto za Srbiju i Zapadni Balkan?

Zapadni Balkan je jedan od dva geografska pojma u prioritetima francuskog predsedavanja Savetom Evropske unije koja su eksplicitno navedena na prvoj konferenciji za novinare na temu francuskog predsedavanja Savetom EU, 9. decembra 2022. Zato što su zemlje Zapadnog Balkana prioritet ovog predsedavanja, najavljena je velika konferencija o Zapadnom Balkanu u junu 2022.

U Srbiji će predsedavanje značiti:

- * snažno partnerstvo sa Novim Sadom, Evropskom prestonicom kulture 2022;
- * promovisanje debata o idejama o Evropskoj uniji, posebno u okviru civilnog društva, mladih i studenata, kao što je trenutno slučaj u Francuskoj;
- * fokus na mlade, digitalne inovacije, životnu sredinu i akademsku mobilnost, sve vektore integracije Srbije u Evropsku uniju.

6. Savet EU ne treba mešati sa:

- * Evropski savet koji okuplja šefove država i vlada država članica i definiše opšte političke orijentacije i prioritete Evropske unije. Aktuelni predsednik Evropskog Saveta je Šarl Mišel.
- * Savet Evrope, koji je međuvladina organizacija koju čini 47 država članica. Osnovan je 1949. Godine i ima za cilj promovisanje ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Njegovo sedište je u Strazburu, a generalni sekretar Saveta Evrope je Marija Pejčinović Burić.

Više informacija

- * Toute l’Europe
- * Savet EU

publie le 28/12/2021

hautdepage