Francuska škola u Beogradu [fr]

Francusku školu u Beogradu pohađa više od 500 učenika svih nacionalnosti, od vrtića do mature. To je francuska obrazovna institucija sertifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNRT) i odobrena od strane Agencije za francusko obrazovanje u inostranstvu (AEFE).

Svojim učenicima nudi vrlo kvalitetno obrazovanje koje je u skladu sa francuskim obrazovnim sistemom i na francuskom jeziku, a prilagođeno srpskom jezičkom i kulturnom kontekstu, kao potrebama međunarodne zajednice koja je pohađa (časovi srpskog jezika i kulture; intenzivni časovi engleskog jezika).

Francuska škola u Beogradu, kojom upravljaju roditelji učenika, dobija jaku financijsku pomoć od AEFE-a.Ambasada Francuske podržava Francusku školu u svim fazama njenog razvoja.

sajt| Fejsbuk stranica

Objavljeno 04/07/2018

gore