Francuska škola u Beogradu [fr]

Osnovana 1951, Francuska škola u Beogradu (EFB) je najstarija međunarodna škola u Beogradu. Ova školska ustanova radi u skladu sa Agencijom za francusko obrazovanje u inostranstvu (AEFE) od 4. marta 1986. i deo je velike mreže francuskih škola u inostranstvu. Ovu ustanovu pohađaju učenici svih nacionalnosti.

Francusko Ministarstvo za nacionalno obrazovanje, visoko obrazovanje i istraživanje, odobrava nastavne programe svih nivoa - od predškolskog do srednjoškolskog. Nastava je dakle u skladu sa programima i pedagoškim ciljevima francuskog obrazovnog sistema. Odluke vezane za usmerenja i ispiti koje učenici pripremaju su zvanično priznati. Ova ustanova je centar gde se polažu ispiti za malu (DNB) i veliku maturu.

JPEG Autorska prava : EFB

Francuska škola u Beogradu je privatna škola koja je priznata od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije kao „strana obrazovna ustanova“ u decembru 2016. Ovom školskom ustanovom upravljaju roditelji kroz udruženje roditelja učenika.

Francusku školu u Beogradu koja je smeštena u rezidencijalnom delu Beograda, na Senjaku, pohađaju deca od 3 do 18 godina. Njena struktura je po meri čoveka, u njoj postoji stvarna bliskost između nastavnika i učenika. Prima svake godine oko 500 učenika. Postignuti rezultati su odlični, a ispite na maloj i velikoj maturi redovno polaže 100% učenika.

Srpski jezik uče učenici čiji je to maternji jezik, kao i strani učenici. Engleski jezik se takođe uči od predškolskog do srednjoškolskog nivoa. Učenici su podeljeni u grupe u zavisnosti od znanja, a većina njih pokazuje znanje engleskog jezika nivoa C1- C2 na kraju školovanja. Postoji takođe mogućnost učenja drugih stranih jezika u višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi: španski, nemački i italijanski.

Boravak je obezbeđen u osnovnoj školi nakon redovnih časova. Postoji takođe mogućnost pohađanja vanškolskih aktivnosti na fakultativnoj osnovi za učenike osnovne škole i to svakog dana nakon redovnih časova, a upis je moguć nakon svakog tromesečja.

Brojne informacije o programima i organizaciji Francuske škole u Beogradu možete da pročitate na njenom sajtu, kao i na stranicama Facebook i Instagram Francuske škole u Beogradu.

Kontakt :

FRANCUSKA ŠKOLA U BEOGRADU
Kablarska 31-35 - 11000 Beograd - SRBIJA
Tel. : 00.381.11 369 17 62 | Fax : 00.381.11 265 30 99 |
E-mail : efb.admi@efb.rs |

publie le 11/06/2020

hautdepage