Francuska za brzo otvaranje pregovora o pridruživanju sa Srbijom

Evropska unija – Savet za opšte poslove – Konferencija za štampu delegiranog ministra zaduženog za evropske poslove, g. Tjerija Repentena - odlomci

JPEG

Luksemburg, 25. juna 2013.

Pitanje – Želeo bih da Vas upitam za reakciju nakon dogovora o Srbiji i Kosovu.

Odgovor – Postoji veoma pozitivan znak upućen ovim dvema zemljama. One to zaslužuju, njihovi lideri pokazuju veliku političku hrabrost, uključujući i prema sopstvenim građanima.

I preko toga, ide se ka perspektivi otvaranja pregovora na srednji rok, jer je navedeno da će to biti najkasnije početkom 2014. godine, čak je rečeno, mislim, u januaru 2014 najkasnije, što ne sprečava da to može da se učini i ranije. Francuska veoma mnogo pažnje posvećuje tome da se ima isti tretman, odnosno da to bude simetrično, da se napreduje istovremeno i sa istim zahtevima, sa istim otvaranjem, kako za pristupanje Srbije tako i za pridruživanje Kosova.

P – Da li postoji definitivni dogovor da pregovori otpočnu u januaru 2014. najkasnije ili bi to moglo da se promeni ?

O – Ne mislim da to može da se promeni jer smo mi mnogo raspravljali o najudaljenijem mogućem periodu kako bismo pružili elemente za fleksibilnost nekim zemljama koje, kao što znate, još imaju da vode diskusije na institucionalnom nivou u svojim sopstvenim zemljama, a vi znate koje su to zemlje…

Objavljeno 14/02/2018

gore