Francuske inovacije predstavljene u Petnici [fr]

U istraživačkoj stanici Petnica otvorena je 25. novembra 2016. godine konferencija posvećena talentovanim u nauci okupivši najaktivnije mlade istraživače koji žele da se oprobaju u istraživačkom radu u oblasti inovacija. Tom prilikom, ambasadorka Republike Francuske, gđa Kristin Moro pozvana je da mladim ljudima iz Srbije i iz drugih zemalja sa Balkana predstavi francusku strategiju za nauku i razvoj.

JPEG

Tokom svog izlaganja, kroz primere poznatih francuskih naučnika kao što su biolog Pjer Kaleža, matematičar Sedrik Vilani ili astronaut Toma Peske, gđa ambasador objasnila je prisutnim srednjoškolcima kako nauka može da pospeši inovacije i unapredi kvalitet života za sve.

JPEG

Gđa ambasador naglasila je takođe da je za razvoj primenjenih istraživanja veoma važno ne ograničavati se samo na jednu oblast istraživanja, već ostati otvoren za razne oblasti nauke. Takav stav omogućava interakciju između raznih naučnih oblasti (matematika, fizika, hemija, biologija itd.) i dolaženje do sveobuhvatnih otkrića ili inovacija.

Osvrćući se na francuske uspehe u nauci, od računara i molekularnih mašina do tehnoloških tkanina, gđa Moro je istakla da nauka i inovacije predstavljaju ekonomsku snagu jedne države. Naglasila je takođe da inovacije mogu da predlože rešenja za probleme u društvu vezane za javno zdravlje, ishranu stanovništva u 21. veku, razvoj održive poljoprivrede, energije i razvoj obnovljivih vrsta energije.

Na kraju svog izlaganja, ambasadorka Francuske se zahvalila direktoru Istraživačkog centra Petnica Vigoru Majiću i njegovom timu na odličnoj saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji i sa francuskim univerzitetima.

publie le 04/06/2018

hautdepage