Francuski institut u Srbiji [fr]

JPEG

Uvodni deo

Francuski institut u Srbiji (FIS), koji se nalazi u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, razvija i podstiče francusko-srpsku saradnju u oblasti umetnosti, kulture i audiovizuelne umetnosti, obrazovanja kao i promovisanje francuskog jezika, visokog obrazovanja i naučnog istraživanja, u okviru tri glavna sektora saradnje

 • Obrazovna saradnja: dvojezična nastava, promovisanje francuskog jezika, podrška frankofonom delovanju u Srbiji, omladina i sport;
 • Univerzitetska i naučna saradnja: podrška mobilnosti studenata i univerzitetskoj i naučnoj saradnji;
 • Umetnička i kulturna saradnja: podrška organizaciji festivala i mestima širenja, profesionalnih razmena.

Francuski institut u Srbiji doprinosi i pokretanju otvorenih debata o velikim izazovima društva, posebno na temu omladine, kulturne i društvene inovacije okruženja, društvene i teritorijalne povezanosti kao i pitanja rodne ravnopravnosti).

Kao kulturni i obrazovni operater i dokumentacioni centar, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu ima sledeće službe:

 • školu jezika ;
 • centar za polaganje ispita : jezičke diplome ;
 • medijateku : fizičke i digitalne dokumente.

Programsku šemu iz oblasti kulture, kurseve jezika kao i sve aktuelnosti Francuskog instituta pogledajte ovde.

Kancelarija Campus France i Francuski institut nude pomoć srednjoškolcima i studentima iz cele Srbije u ostvarivanju planova vezanih za mobilnost ka Francuskoj, bilo da su u pitanu studijski progami na francuskom ili engleskom jeziku, na licu mesta ili na daljinu.

Sve informacije o studijama u Francuskoj i programima stipendija potražite na sajtu Francuskog instituta u Srbiji kao i na sajtu kancelarije Campus France.

Zaposleni po sektoru aktivnosti / ili mestu u kojem se nalaze

 • Direktor: Manuel BUAR ;
 • Zamenik direktora, Ataše za francuski jezik (obrazovna saradnja, francuski jezik, omladina i sport): Frank IDINGA ;
 • Ataše za kulturu (umetnost i kultura, regionalni program Teatroskop): Katrin FODRI ;
 • Ataše za saradnju (univerzitetska i naučna saradnja, uprava & građansko društvo): Bertran MIJE ;
 • Generalni sekretar: Nenad OBRADOVIC ;
 • Rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Nišu: Marion VIO ;
 • Rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu:Vladimir MARINKOVIC ;
 • Asistent direkcije: Nadin UMBREHT.

Medijateke

Francuski Institut u Srbiji, u svojim prostorijama u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, nudi vam usluge svoje medijateke koja nudi mnogobrojne knjige, stripove, dečije knjige, ali i filmove, dokumentarne filmove i filmove na DVD-u.

Preko digitalne biblioteke Culturetheque, korisnici medijateke takođe imaju pristup obimnoj onlajn ponudi (preko računara, tableta) koja obuhvata francusku štampu, knjige, stripove, specijalizovane časopise.

Medijateke Francuskog Instituta u Srbiji

Kontakti

U Beogradu
Zmaj Jovina 11
11000 BEOGRAD
t | (0)11 302 36 85 ou 36 43
m | ifs@institutfrancais.rs
w | www.institutfrancais.rs | Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn

U Nišu
Obrenovićeva 20,
18000 NIŠ
t | (0)18 524 578,
m | ifs.nis@institutfrancais.rs
w | Facebook

U Novom Sadu
Nikole Pašića 33,
21 000, NOVI SAD
t |(0)21 47 22 900,
m | admi.ifsns@gmail.com
w | Facebook

JPEG Autorska prava : IFS

publie le 11/06/2020

hautdepage