Francuski institut u Srbiji (FIS)

Francuski institut u Srbiji (FIS), sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, nosilac je aktivnosti koje Ambasada uspostavlja na polju obrazovanja (dvojezična saradnja, promovisanje francuskog jezika), univerzitetske i naučne saradnje (podrška mobilnosti studenata i univerzitetskim i naučnim partnerstvima), kao i umetničkih i kulturnih partnerstava (podrška festivalima i ustanovama kulture, profesionalnim razmenama); takođe podstiče otvorene rasprave o velikim društvenim pitanjima.

Kulturni i obrazovni operater kao i centar za resurse, Francuski institut u Srbiji pruža u Beogradu, Nišu i Novom Sadu svoje usluge škole jezika, centra za polaganje ispita (jezičke diplome) kao i medijateke - materijalnih i digitalnih resursa. Kancelarija CampusFrance pruža podršku u celoj Srbiji srednjoškolcima i studentima koji žele da studiraju u Francuskoj.

Odgovorna lica po sektorima/mestu aktivnosti:
-  Žan-Batist Kizen, direktor
-  An-Loren Viguru, izvršna direktorka, ataše za kulturu (umetnost i kultura)
-  Viržini Manfroni, ataše za saradnju (visoko školstvo i nauka)
-  Florans KOC, ataše za francuski (obrazovanje i francuski jezik)
-  Nenad Obradović, generalni sekretar
-  Marion VO, odgovorna za ogranak u Nišu
-  An Te, odgovorna za ogranak u Novom Sadu

Kontakti u Beogradu:
Zmaj Jovina 11, 11000 BEOGRAD
+381 (0)11 302 36 00

Objavljeno 20/09/2016

gore