Francuski institut u Srbiji (FIS) [fr]

Francuski institut u Srbiji (FIS), sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, nosilac je aktivnosti koje Ambasada uspostavlja na polju obrazovanja (dvojezična nastava, promovisanje francuskog jezika), univerzitetske i naučne saradnje (podrška mobilnosti studenata i univerzitetskim i naučnim partnerstvima), kao i umetničkih i kulturnih partnerstava (podrška festivalima i ustanovama kulture, profesionalnim razmenama); takođe podstiče otvorene rasprave o velikim društvenim pitanjima.

Kulturni i obrazovni operater kao i dokumentacioni centar, Francuski institut u Srbiji, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, pruža svoje usluge škole jezika, centra za polaganje ispita (jezičke diplome) kao i medijateke - materijalnih i digitalnih dokumenata. Kancelarija CampusFrance pruža podršku u celoj Srbiji srednjoškolcima i studentima koji žele da studiraju u Francuskoj.

Odgovorne osobe po sektorima nadležnosti/mestu aktivnosti:

Žan-Batist Kizen, direktor
An-Loren Viguru, zamenik direktora, ataše za kulturu (umetnost i kultura)
Bertran Mije, ataše za saradnju (univerzitetska saradnja i nauka)
Florans Koc, ataše za francuski (obrazovanje i francuski jezik)
Nenad Obradović, menadžer opštih poslova
Marion Vio, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Nišu
Oreli Pole, rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu
Nadin Umbreht, asistent direkcije

Kontakti u Beogradu:
Zmaj Jovina 11, 11000 BEOGRAD
t | (0)11 302 36 00
m | ifs@institutfrancais.rs
w | www.institutfrancais.rs | Facebook | Twitter | LinkedIn

Objavljeno 18/09/2017

gore