Francuski institut u Srbiji (FIS) [fr]

Francuski institut u Srbiji (FIS)

Sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, Francuski institut u Srbiji (FIS) je nosilac aktivnosti koje Ambasada uspostavlja na polju

 • obrazovanja (dvojezična nastava, promovisanje francuskog jezika),
 • univerzitetske i naučne saradnje (podrška mobilnosti studenata i univerzitetskim i naučnim partnerstvima), kao i
 • umetničkih i kulturnih partnerstava (podrška festivalima i ustanovama kulture, profesionalnim razmenama); takođe podstiče otvorene rasprave o velikim društvenim pitanjima.

Kulturni i obrazovni operater kao i dokumentacioni centar, Francuski institut u Srbiji, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, pruža svoje usluge :

 • škole jezika,
 • centra za polaganje ispita (jezičke diplome) kao i
 • medijateke - materijalnih i digitalnih dokumenata.

Kancelarija CampusFrance pruža podršku u celoj Srbiji srednjoškolcima i studentima koji žele da studiraju u Francuskoj.

Odgovorne osobe po sektorima nadležnosti/mestu aktivnosti:

 • Direktor: Žan-Batist Kizen (Jean-Baptiste Cuzin)
 • Ataše za kulturu (umetnost i kultura): An-Loren Viguru (Anne-Lorraine Vigouroux), zamenik direktora
 • Ataše za saradnju (univerzitetska saradnja i nauka): Bertran Mije (Bertrand Millet)
 • Ataše za francuski (obrazovanje i francuski jezik): Florans Koc (Florence Kohtz)
 • Menadžer opštih poslova: Nenad Obradović
 • Rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Nišu: Marion Vio (Marion Viau)
 • Rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu: Oreli Pole (Aurélie Pollet)
 • Asistent direkcije: Nadin Umbreht (Nadine Umbreht)

Kontakti u Beogradu:

Zmaj Jovina 11,
11000 BEOGRAD

t | (0)11 302 36 00
m | ifs@institutfrancais.rs
w | www.institutfrancais.rs | Facebook | Twitter | LinkedIn

Objavljeno 09/04/2018

gore