Francuski institut u Srbiji (FIS) [fr]

Francuski institut u Srbiji (FIS)

Sa sedištem u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, Francuski institut u Srbiji (FIS) je nosilac aktivnosti koje Ambasada uspostavlja na polju obrazovanja (dvojezična nastava, promovisanje francuskog jezika), univerzitetske i naučne saradnje (podrška mobilnosti studenata i univerzitetskim i naučnim partnerstvima), kao i umetničkih i kulturnih partnerstava (podrška festivalima i ustanovama kulture, profesionalnim razmenama); takođe podstiče otvorene rasprave o velikim društvenim pitanjima.

Kulturni i obrazovni operater kao i dokumentacioni centar, Francuski institut u Srbiji, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, pruža svoje usluge škole jezika, centra za polaganje ispita (jezičke diplome) kao i medijateke - materijalnih i digitalnih dokumenata.

Kancelarija CampusFrance pruža podršku u celoj Srbiji srednjoškolcima i studentima koji žele da studiraju u Francuskoj.

Odgovorne osobe po sektorima nadležnosti/mestu aktivnosti:

  • Direktor: Žan-Batist Kizen (Jean-Baptiste Cuzin)
  • Ataše za kulturu (umetnost i kultura): An-Loren Viguru (Anne-Lorraine Vigouroux), zamenik direktora
  • Ataše za saradnju (univerzitetska saradnja i nauka): Bertran Mije (Bertrand Millet)
  • Ataše za francuski (obrazovanje i francuski jezik): Florans Koc (Florence Kohtz)
  • Menadžer opštih poslova: Nenad Obradović
  • Rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Nišu: Marion Vio (Marion Viau)
  • Rukovodilac ogranka Francuskog instituta u Novom Sadu: Oreli Pole (Aurélie Pollet)
  • Asistent direkcije: Nadin Umbreht (Nadine Umbreht)

Kontakti u Beogradu:

Zmaj Jovina 11, 11000 BEOGRAD

t | (0)11 302 36 00
m | ifs@institutfrancais.rs
w | www.institutfrancais.rs | Facebook | Twitter | LinkedIn

Objavljeno 12/02/2018

gore