Francuski sistem podrške inovacijama [fr]

Erve Poatije, predstavnik Business France predstavio je 15.11.2016. u Francusko-srpskoj privrednoj komori osnovne karakteristike i mere podrške inovacijama u Francuskoj: poreske olakšice i kredite za inovacije, centre kompetitivnosti, povlašćeni pravni status i subvencijama za inovativna preduzeća. Opisao je organizaciju sektora za informacione tehnologije, poljoprivredni, energetski, sektor zaštite životne sredine i sektor automobilske industrije.

publie le 01/06/2020

hautdepage