Francuski spoljnotrgovinski savetnici [fr]

Francuski spoljnotrgovinski savetnici (CCEF) su predstavnici privatnog sektora koje je francuska država imenovala za savetnike u svojoj spoljnotrgovinskoj politici.

Francuski spoljnotrgovinski savetnici, sa sedištem u Francuskoj i inostranstvu, procenjuju i analiziraju konkurenciju sa stranim tržištima, ekonomska i trgovinska kretanja u raznim francuskim zemljama ili regionima i u sektorima u kojima posluju. Oni svoje zaključke i preporuke prenose državi posredstvom ekonomskih odeljenja ambasada. Sarađuju i sa malim i srednjim preduzećima na aktivnostima sponzorstva / mentorstva i aktivno promovišu međunarodno poslovno volontiranje (VIE).

Odbor CCEF u Srbiji trenutno čini 14 članova, od kojih 1 počasni i 4 pridružene ekonomske ličnosti koje rade u međunarodnim finansijskim institucijama i konsultantskim kompanijama: BEI, IFC, AFD и PWC. Odborom trenutno predsedava Olivije Si Tahar, generalni direktor hotela Holiday Inn Express.

Za više informacija o radu odbora Francuskih spoljnotrgovinskih savetnika, možete da konsultujete internet stranicu.
JPEGAutorska prava : CCEF

publie le 11/06/2020

hautdepage