Francusko-italijanska podrška otvaranju pregovora o pristupanju sa Srbijom pre kraja godine, najkasnije u januaru mesecu 2014.

Izjava dve države nakon Francusko-italijanskog samita (kojim su kopredsedavali predsednik Republike Francuske, Fransoa Oland i predsednik Vlade Italije, Enriko Leta) u Rimu 20. novembra 2013.

JPEG

Francuska i Italija iznova potvrđuju svoju čvrstu podršku procesu integracija Balkanu Evropsku uniju, i imajući u vidu značajan napredak ostvaren ove godine, iznova upućuju ohrabrenje zemljama regiona da nastave i primene neophodne reforme kako bi dale još veću suštinu njihovoj evropskoj perspektivi. U tom kontekstu, računamo da će pregovori o pridruživanju sa Srbijom moći da počnu pre kraja godine ili najkasnije u januaru 2014.

Objavljeno 26/10/2014

gore