Francusko-srpska policijska saradnja u oblasti analize mesta zločina nakon terorističkih napada [fr]

Od 10. do 14. decembra 2018, Kriminalističko policijska akademija (KPA) Policije Srbije je u svojim prostorijama u Zemunu bila domaćin obuke za 10 pripadnika kriminalističke policije Srbije koju su držali francuski stručnjaci. Tema ove obuke su bile istrage na mestu zločina sa terorističkim predznakom.

Glavni predavač je bio službenik Policijske prefekture Pariza koji radi za Regionalno odeljenje kriminalističke policije Pariza (SRPJ). U obavljanju svog posla, učestvovao je u istragama o terorističkim napadima iz 2015. godine koji su teško pogodili glavni grad Francuske.

Obuka koju je držao svojim srpskim kolegama imala je za cilj da ukaže inspektorima ili tehničarima službe policijske tehnike na specifičnosti istage na mestu zločina od terorizma. On je sa svojim srpskim kolegama podelio iskustva i dobre prakse razvijane nakon dramatičnih događaja koji su pogodili Francusku.

Ali osim tih teorijskih predavanja, predavač je pre svega želeo da pokaže interaktivni pristup : tako je organizovao praktične vežbe na KPA, na temu zamišljene pucnjave u amfiteatru koja bi proizvela veliki broj žrtava – sa ciljem da bude što je moguće konkretniji u obrazlaganju dobrih praksi srpskim kolegama.

On je takođe pozdravio angažovanost i stručnost srpskih učesnika podvlačeći da je razmena mišljenja bila plodonosna – kako za srpske kolege tako i za njega.

publie le 02/06/2020

hautdepage