Francusko-srpska privredna i industrijska komora [fr]

Francusko-srpska privredna i industrijska komora broji danas više od 120 kompanija u Srbiji; okuplja francusko-srpsku poslovnu zajednicu kroz organizovanje događaja koji imaju za cilj umnožavanje poslovnih kontakata, susrete članova, organizovanje radionica, obuka, itd.

JPEG Autorska prava : CCI France-Serbie

CCIFS je član Team France Export i nudi usluge podrške kompanijama u Francuskoj koje su zainteresovane za srpsko tržište i kojima na raspolaganje stavlja namenski prilagođene usluge: studije tržišta, targetiranje potencijalnih klijenata, istraživačke misije, učešće na sajmovima i razne prezentacije njihovih proizvoda i usluga, pomoć pri pokretanju poslovanja u Srbiji (otvaranje kompanije, zapošljavanje, hosting u okviru LeBoostera ..).Francusko-srpska privredna komora ima razvijene programe za istraživanje tržišta namenjena potrebama malih i srednjih preduzeća.

  • Za više informacija o ulozi i aktivnostima Francusko-srpske privredne i industrijske komore, posetite njenu internet stranicu.

publie le 15/04/2021

hautdepage