Francusko-srpska saradnja na temu finansijskih istraga [fr]

Zahvaljujući podršci Ambasade Francuske u Beogradu i atašea za unutrašnju bezbednost Filipa Feliks-Unčanina, jedan policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (Jedinica za finansijske istrage) učestvovao je na obuci Evropskog Koledža za finansijske istrage i Analize finansijskog kriminala (CEIFAC) u Strazburu od 16. do 27.10.2017.godine.

JPEG

Radi se o prvom učešću policijskog službenika države kandidata za članstvo u Evropsku Uniju na ovakvoj vrsti specijalizovane obuke visokog nivoa na temu finansijskih istraga i analize finansijskog kriminala. Ova obuka se savršeno uklapa u okvir akcionih planova za poglavlja 23 i 24 za pregovore za pristupanje Evropskoj Uniji, a koje implementira Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

CEIFAC nudi policiji/žandarmeriji, carini i sudstvu država članica i država kandidata, program obuka u cilju poboljšane borbe protiv organizovanog kriminala u Evropi, razvijajući finansijske istrage i analizu finansijskog kriminala.

CEIFAC je počeo sa radom od 01.06.2013.godine pri Univerzitetu u Strazburu u okviru programa Evropske Komisije ,, DG Home Affairs – Action Grant 2012- FINEC Financial and economic crime)’’.

publie le 16/11/2017

hautdepage